Beste cursist,

Update 03-11-2020

We zijn vanaf juni dit jaar weer gestart met alle opleidingen ook de rijlessen, OGS+ en code 95 gaan weer door onder veilige omstandigheden;

Onze cursussen zijn weer gestart met nieuwe en contactloze opleidingen. We hebben niet stilgezeten i.v.m. covid-19 hebben we alle lesprogramma’s aangepast herschreven en contactloos gemaakt,
Ook is onze opleidings locatie corona proef gemaakt en met ruim 2 meter onderlinge afstand veilig.
De lesprogramma’s zijn aangepast naar de eisen van het Rode Kruis, NIBHV, CBR, de Nederlandse Reanimatieraad, VCA infra, SSVV, en de RIVM.
de gezondheid en veiligheid van onze cursisten, docenten en medewerkers staan voorop, daarom volgen we deze veiligheids en gedrags regels strikt op.
SAMEN vechten we tegen corona in deze 1,5 meter maatschappij.
Bij iedere cursus volgen we een veiligheidsprotocol die u bij bevestiging van iedere opleiding toegestuurd krijgt.

Regelmatig krijgen wij vragen over het al dan niet doorgaan van onze opleidingen en examens in relatie tot het coronavirus (covid-19). Graag informeren wij u over de stand van zaken per vandaag. Die luidt dat onze opleidingen en examens volgens planning doorgaan. Wij volgden bij het nemen van dit besluit de richtlijnen zoals geadviseerd en gecommuniceerd door het RIVM, de Rijksoverheid en het reisbeleid van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Bent u bij ons te gast?

Wij verzoeken onze medewerkers, bezoekers, docenten, cursisten en toeleveranciers de richtlijnen en adviezen van het RIVM en de Rijksoverheid met betrekking tot ziekteverschijnselen en hygiënevoorschriften te volgen. Zo kunnen we met elkaar de hoogste prioriteit geven aan onze eigen gezondheid en die van de mensen om ons heen.

U vindt de richtlijnen op de websites van het RIVM (in NL en Engels)
https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus en de Rijksoverheid https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Heeft u ziekteverschijnselen?

Bent u verkouden, hoest u, heeft u koorts? Bent u onlangs in een van de risicogebieden geweest of heeft u contact gehad met een besmet persoon? Vermijd sociale contacten zo veel mogelijk en bezoek onze opleidingen en examens dan niet.

Bij Hofman Veiligheidsopleidingen zijn de volgende voorzorgsmaatregelen getroffen in Almelo:
• Informatievoorziening met posters bij alle ingangen, in publieke ruimtes en toiletruimtes;
• Extra aandacht voor schoonmaak, desinfectie, e.d.;
• Via diverse middelen wordt extra aandacht besteed aan het volgen van algemene hygiëneregels.
• Onze docenten hebben nauw contact met rode kruis, GGD, RIVM, NIBHV, CBR en de veiligheidsregio
• Wij hebben de richtlijn van minimaal 2 meter afstand van elkaar.
• We geven aangepaste opleidingen waar de kwaliteit en hygiëneregels gewaarborgd blijven.

Externe partners of locaties waarmee wij samenwerken verzoeken wij ook extra aandacht te besteden aan bovenstaande punten.

Annuleringsvoorwaarden:

Zoals hierboven beschreven volgt Hofman Veiligheidsopleidingen de maatregelen die zijn geadviseerd en gecommuniceerd door het RIVM en de Rijksoverheid.

Wanneer een opleiding/examen doorgaat gelden onze algemene voorwaarden rondom wijzigingen en annuleren.

Hierdoor kan het zijn dat er kosten zijn verbonden aan uw annulering wanneer u zelfstandig besluit niet deel te nemen aan een opleiding of examen.

Heeft u vragen of twijfelt u over deelname aan een opleiding of examen, dan kunt u altijd contact opnemen via info@janhofman.nl. of op onze site www.janhofman.nl

Wij wensen u een plezierige en leerzame bijeenkomst!
Met vriendelijke groet,