Vanaf 1 september 2017 introduceert VCA Infra nieuwe vraagvormen in het VCA examen. Ook de cesuur verandert. Voorheen was de cesuur vastgesteld op een aantal goed beantwoorde vragen, maar vanaf 1 september kunnen er op deels goed beantwoorde vragen ook halve punten worden gescoord. De telling is daarom omgezet naar een puntensysteem:

Examen Datum Aantal vragen Cesuur
B-VCA Tot 1 september 2017 40 vragen 28 vragen goed
Vanaf 1 september 2017 40 vragen 26 punten behaald

 

Examen Datum Aantal vragen Cesuur
VOL-VCA Tot 1 september 2017 40 vragen 28 vragen goed
Vanaf 1 september 2017 49 vragen 45 punten behaald