Na 01-07-2015 moet iemand die een verreiker, heftruck, hoogwerker, shovel, mobiele graafmachine, dumper of andere langzame zelfrijder bestuurt een trekkerrijbewijs (T) hebben. Voertuigen in deze categorie worden Landbouwtrekker (LBT) of Motorvoertuigen Met Beperkte Snelheid (MMBS) genoemd. Op het plastic rijbewijs staat de categorie T al aangegeven. Na 01-07-2015 kan deze T geactiveerdworden. Met dit rijbewijs mag u dan een trekker, verreiker, heftruck, hoogwerker, shovel, mobiele graafmachine, dumper of andere langzame zelfrijder besturen.

Eisen voor het verkrijgen van het T-rijbewijs. 1e. U hebt een trekkercertificaat (Aequor). Tot 1 juli 2015 moet iemand tussen 16 en 18 jaar een trekkercertificaat hebben als hij arbeid gaat verrichten met een trekker. Dit certificaat is gebaseerd op de Arbo-wet (deze eist dat men voor het bedienen van een machine instructie gehad moet hebben) en niet op de wegenverkeer wetgeving. Op een AOC kun je hiervoor examen doen.

Tot en met 01-07-2016 kan de houder van een trekkercertificaat de T op het standaard rijbewijs laten activeren. Hierbij moet u wel een Eigen Verklaring kunnen overleggen. Door het invullen van een Eigen Verklaring laat u zien dat u lichamelijk en geestelijk geschikt bent voor het besturen van het voertuig. Na 01-07- 2015 is het niet meer mogelijk om een trekkercertificaat te behalen.

2e. U hebt een rijbewijs B In een overgangsperiode die loopt tot 01-07-2025 kan de houder van een rijbewijs B bij verlenging van dit rijbewijs verzoeken om de T op het nieuwe rijbewijs te activeren. Tot die tijd mag met een rijbewijs B met een trekker rijden. Dit geldt voor alle B – rijbewijzen (ook automaat). Pas op: Laat u bij verlenging de T niet activeren, dan moet u als u alsnog een rijbewijs T wilt behalen hiervoor examen moeten doen bij het CBR.

3e. U hebt een rijbewijs C (vrachtwagen). Bij houders van een rijbewijs C wordt bij behalen of verlenging de T automatisch geactiveerd.

4e. Als u na 01-07-2015 16 jaar wordt. Na 01-07-2015 doet u bij het CBR examen voor het T-rijbewijs.

Het T-rijbewijs is een categorie op het Nederlandse rijbewijs. Bij dit rijbewijs hoort geen E – rijbewijs (aanhangers). Er mag dus gewoon met aanhangers gereden worden zonder E achter T. Met dit rijbewijs mag de bestuurder van een LBT (landbouwtrekker) en een MMBS deelnemen aan het verkeer op de openbare weg. Het theorie-examen kan vanaf 15,5 jaar gedaan worden en het praktijkexamen vanaf 16 jaar.

Het is niet verplicht theorie- en praktijklessen te volgen; of u de verkeerstheorie en de verkeerspraktijk voor tractoren beheerst wordt, wordt op het examen getoetst. Het examen wordt altijd afgelegd op een landbouwtrekker met aanhangwagen. De aanhangwagen moet zo hoog zijn dat de bestuurder geen direct zicht naar achteren heeft. Omdat er heel veel voertuigen vallen onder de categorieën LBT en MMBS, is er gekozen voor een examenvoertuig dat recht doet aan het gemiddelde landbouwvoertuig qua grootte, hoogte en breedte en de moeilijkheid van het rijden met het voertuig. Specifieke kennis voor MMBS’en wordt via het theorie-examen getoetst.

Onder openbare weg wordt verstaan:

Alle voor het openbaar verkeer openstaande wegen of paden met inbegrip van de daarin liggende bruggen en duikers en de tot die wegen behorende paden en bermen of zijkanten. Hiertoe behoren ook trottoirs, voetpaden, voetgangersgebieden, rijwielpaden, parkeerplaatsen en -terreinen.

Vrij vertaald betekent dit alle wegen waar u vrijelijk kunt lopen of rijden, zonder dat dit expliciet is verboden door de eigenaar bijvoorbeeld door hekken en toegangscontrole.