Wat is een bedrijfsnoodplan, calamiteitenplan, ontruimingsplan?

Een bedrijfsnoodplan wordt in de praktijk ook wel een calamiteitenplan of ontruimingsplan genoemd. Dit bedrijfsnoodplan legt met de organisatiestructuren, procedures en afspraken voor calamiteiten vast. Dit document beschrijft onder andere wie welke bevoegdheden en taken heeft bij een eventuele calamiteit.

Een calamiteit kan bijvoorbeeld een bommelding, een brand of een bedrijfsongeval zijn. Ook vindt men hierin terug hoe de communicatie met ander organisaties plaatsvindt. Hierbij moet u denken aan de hulpdiensten zoals de brandweer, ambulance en politie maar ook bijvoorbeeld de arbeidsinspectie of de gemeente.

Elke organisatie in Nederland is wettelijk verplicht een ontruimingsplan te hebben volgens Artikel 14 van de arbowet. Het opstellen van dit plan is specifiek voor uw organisatie. Hierbij is maatwerk dus een must! Dit heeft bijvoorbeeld te maken met de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen bij een productiehal. Ook voor kantoororganisaties en onderwijsinstellingen gelden speciale en speciefieke voorwaarden.

Naarmate de bedrijfsomvang groter is, zijn meer mensen verantwoordelijk voor een goede afloop. Hun acties moeten worden gecoördineerd en moeten bovendien precies aansluiten op die van anderen, ook buiten het bedrijf.

Hofman Advies kan uw bedrijfsnoodplan op maat voor uw bedrijf schrijven.  Hiervoor hebben we specialisten in huis die dit samen met u graag bespreken en de beste oplossing zoeken. Zodat uw bedrijfsnoodplan voldoet aan uw specifieke gevaren.Geen overbodige zaken maar precies pas op maat.

Wetgeving Ontruimingsplan – Bedrijfsnoodplan

Het maken van een bedrijfsnoodplan, ook wel genoemd ontruimingsplan, moeten voldoen een aantal wettelijke normeringen NTA 8112 en NEN normeringen.

Een ontruimingsplan moet worden opgesteld in het kader van de (model)bouwverordening art. 6.1.1, en in het kader van de Arbo-wet, art. 15 en Arbo-besluit art. 2.17. Om deze reden moet een ontruimingsplan getoetst worden door de brandweer, maar ook, in samenhang met de bedrijfshulpverlening, door de arbeidsinspectie.

voor verdere informatie kunt u ons mailen: info@janhofman.nl  of bel  085-27 36 360