Consultancy op locatie

Binnen de veiligheidsketen is preventie een onoverkomelijk woord. Geregeld dient u de preventie van uw bedrijf of instelling onder de loep te nemen en te actualiseren waar dat nodig is. Zorg altijd aan de voorkant van de veiligheidsketen te blijven.
Hoe veilig is uw bedrijf? Hoe deskundig zijn uw medewerkers als er toch een ongeluk gebeurt? Stel dat er in of rondom uw bedrijf een ongeluk gebeurt, of dat er brand uitbreekt. Dan zullen u en uw medewerkers handelend moeten optreden totdat er professionele hulpverleners aanwezig zijn.

BHV advies op maat

Bij het organiseren van uw BHV-organisatie komt meer kijken dan het opleiden van werknemers. Iedere bedrijfssituatie is verschillend en stelt andere eisen aan bijvoorbeeld bewegwijzering, vluchtwegen en blusmiddelen. Misschien moeten er in uw situatie met bijzondere risico’s wel aanvullende cursussen worden gegeven. Of moeten bezoekers op de één of andere manier gewaarschuwd worden. En hoe zit het met eventuele ontruimingen?

Hofman Veiligheidsopleidingen komt graag bij uw bedrijf langs voor een bedrijfsspecifieke risicoscan. Op basis van deze scan kunnen wij u helpen met een advies op maat. Op basis van inzicht in de mogelijke calamiteiten die zich binnen uw organisatie kunnen voordoen (restrisico´s) zetten wij, samen met u, een passende bedrijfshulpverlenings organisatie op.

Alle relevante aspecten worden hierbij meegenomen. Het gaat hierbij met name om:

  • De sterkte van de Bedrijfshulpverleners (BHV)
  • Organisatie (aantal Bedrijfshulpverleners (BHV-ers), opleiding)
  • De uitrusting van de BHV-organisatie (blusmiddelen, verbandmiddelen, communicatiemiddelen)
  • Calamiteiten scenario´s (brand, ongeval, bomdreiging, etc.)
  • Ontruimingsplan
  • Veiligheidsplattegronden
  • Begeleiden BHV organisatie, oprichten BHV organisatie

Ontruimingsoefeningen

Bij de implementatie van de BHV-organisatie kunnen wij de BHV-ers opleiden en ontruimingsoefeningen verzorgen. Ten behoeve van een goede borging van de BHV-organisatie kunnen wij zorgdragen voor een periodieke actualisering van de relevante documenten en controle van voorzieningen. Alle activiteiten worden vooraf geoffreerd waarbij een bezoek aan uw organisatie voor ons een voorwaarde is.

Bedrijfsnoodplan / vluchtwegtekeningen / vergunningen

Ook bij evenementen komt u in aanraking met preventie en de daarbij behorende regelgevingen. NEN normen, controles, voorzieningen, vluchtwegen en verlichting komen dan al snel in beeld. Maar ook de wetgeving als bouwbesluiten, brandbeveiligingsverordeningen en gebruiksvergunningplicht zijn zaken waar u als onderneming mee te maken krijgt. Hofman Veiligheidsopleidingen kan u hierbij van dienst zijn om u wegwijs te maken in deze wet- en regelgeving of om voor u tijdelijke projecten, evenementen of verbouwingen te begeleiden of als projectconsultant te fungeren.

Bent u na dit verhaal nieuwsgierig geworden of heeft u verder nog vragen. Neem contact op met Hofman Veiligheidsopleidingen via e-mail info@janhofman.nl of bel naar 085 – 27 36 360.