ISO 9001, ISO 14001 en andere, kwaliteitssysteem – bedrijfscertificering

U wilt een kwaliteitsmanagementsysteem conform ISO 9001,14001 of andere en zoekt deskundige ondersteuning tot certificering? Hofman Veiligheidsopleidingen levert u die graag. Hiervoor hanteren wij een praktisch model. In 4 fasen behaalt uw organisatie het ISO 9001 certificaat. ISO certificering die in de praktijk werkt.

ISO 9001 – norm informatie

De ISO9001(versie2008) is dé norm op het gebied van kwaliteitsmanagement.Organisaties kunnen vrijwillig besluiten de ISO-norm toe te passen. De organisatie zorgt er dan voor dat zij aantoonbaar aan de gestelde eisen voldoet. Deze eisen helpen de organisatie om processen inzichtelijk, beheersbaar en bestuurbaar te maken.

De ISO 9000-serie is sinds de jaren negentig uitgegroeid tot de standaard norm op het gebied van kwaliteitszorg. De norm ISO 9001 bestaat uit een aantal eisen waaraan een organisatie dient te voldoen. Deze eisen zijn zo opgesteld, dat ze de processen in de organisatie inzichtelijk en gemakkelijk beheersbaar en bestuurbaar kunnen maken. Het ISO 9001 certificaat wordt daarom steeds meer door klanten geëist om de zekerheid te hebben dat er een kwaliteitsorganisatie achter het gekochte product of dienst staat.

In de ISO 9001 staat uw klant, en haar behoeften en verwachtingen, centraal. Het is echter de kunst om uw kwaliteitszorgsysteem zo in te richten dat uw organisatie centraal staat, waardoor uw klant vanzelf in al haar verwachtingen wordt voorzien. De norm wil op sommige punten aantoonbaar zien dat een organisatie hieraan voldoet. Dit wordt in een kwaliteitssysteemhandboek vastgelegd. Verder heeft de organisatie de keuze hoe zij de norm en het handboek intern wil gebruiken.

Een kwaliteitssysteem moet een organisatie toegevoegde waarde bieden. De tijd waarin een bedrijf dat ‘betonnen zwemvesten produceert’ een kwaliteitssysteem op kon zetten om een certificaat te bemachtigen is voorbij. Het gaat nu om praktische systemen waar uw organisatie, en uw leveranciers en klanten wat aan hebben. De ISO9000 serie kan u daarbij helpen.

Hofman Veiligheidsopleidingen is koploper op het gebied van het opzetten en implementeren van praktische kwaliteitssystemen. Het gaat ons het bij de kwaliteitstrajecten om beheersbare, procesgerichte systemen waar alle niveaus binnen uw organisatie profijt van hebben.

Stappenplan opzetten kwaliteitssysteem ISO 9001

  1. Elk project start met een nulmeting. Dit geeft een helder beeld van de acties, mijlpalen en verplichtingen die minimaal nodig zijn om certificeerbaar niveau tot ISO 9001: 2008 te bereiken.
  2. Hofman Veiligheidsopleidingen zet het kwaliteitssysteem voor u op. Dit wordt geheel op maat gemaakt door continu af te stemmen met de opdrachtgever. We dragen er zorg voor dat we aansluiten bij de praktijk. We voeren alleen noodzakelijke vernieuwingen toe zodat implementatie tot een minimum beperkt blijft. Het resultaat is een kwaliteitshandboek, aangevuld met formulieren, registraties en werkinstructies. Het handboek kan desgewenst in digitaal voor alle medewerkers beschikbaar worden gemaakt.
  3. Het kwaliteitssysteem en de nieuwe procedures worden geïmplementeerd. Denk hierbij aan het uitvoeren van interne audits, kennisgeving aan medewerkers, toepassen nieuwe formulieren, etc.
  4. Hofman Veiligheidsopleidingen organiseert voor u de externe audit en zijn hierbij uiteraard aanwezig. Wij borgen dat het kwaliteitssysteem aan de eisen van de norm voldoet. Het behaalde certificaat is 3 jaar geldig.

voor verdere informatie kunt u ons mailen: info@janhofman.nl  of bel  085-27 36 360