Oprichten BHV – Bedrijfshulpverlening Organisatie

Hofman Veiligheidsopleidingen is uw partner en oplossing voor het opzetten van uw (BHV) bedrijfshulpverleningsorganisatie.

De Arbo-wet van 1998 bepaalt dat elke werkgever schriftelijk moet vastleggen aan welke arbeidsrisico’s medewerkers blootstaan: de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI & E). U formuleert deze risico’s in uw arbeidsomstandighedenbeleid. Deze risico-inventarisatie en –evaluatie vormt tevens de basis voor de organisatie van de eveneens wettelijke verplichte bedrijfshulpverlening (BHV).

Binnen uw organisatie moeten de volgende stappen genomen worden waarin wij u vakkundig begeleiden of geheel het werk uit uw handen nemen;

 • Risico-inventarisatie en evaluatie.
 • Overleg met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging.
 • Aanwijzen van voldoende bedrijfshulpverleners.
 • Bedrijfshulpverleners opleiden.
 • Maken van een Ontruimingsplan.
 • Maken van veiligheidsplattegronden.
 • Intern communicatieplan opstellen.
 • Ontruiming oefeningen en BHV oefeningen houden.

Hierna zullen we jaarlijks een check-up doen ten behoeve van een borging van de BHV organisatie. Actualisering van de relevante documenten en controle van voorzieningen zijn belangrijk. Tevens bieden wij nascholingscursussen voor opgeleide BHV-ers en Ploegleiders.

Een update van de BHV organisatie bestaat uit:

 • Een bedrijfsbezoek van een veiligheidsdeskundige en rondgang door de organisatie
 • Screenen en adviseren betreffende actualiseren van de BHV organisatie
 • Schriftelijke rapportage (getoetst aan de relevante wet- en regelgeving)

Bent u na dit verhaal nieuwsgierig geworden of heeft u verder nog vragen. Neem contact op met Hofman Veiligheidsopleidingen door middel van e-mail: info@janhofman.nl of bel naar: 085 – 27 36 360.