Risico Inventarisatie en Evaluatie

Een ongeval met een (keuken) machine of een werknemer die gevaarlijke dampen of gassen inademt. Op elke werkplek zijn risico’s. Voorkomen is beter dan schade oplossen. U als werkgever bent dan ook verplicht in kaart te brengen welke risico’s arbeid voor uw werknemers met zich meebrengt. Ook moet u bepalen welke maatregelen nodig zijn. In een risico- inventarisatie en evaluatie (RIE) legt u deze zaken schriftelijk vast. Zo weten u en uw werknemers goed hoe ze veilig en gezond kunnen werken.

In de R-I&E en in aanvullende documenten moet in het kader van de bedrijfshulpverlening het volgende worden vastgelegd:

  • Een beschrijving van de risico’s
  • Wie de bedrijfshulpverleners zijn
  • De taakverdeling van de bedrijfshulpverleners
  • Welke officiële hulpverleningsorganisaties gewaarschuwd moeten worden bij dreigende calamiteiten
  • Een intern alarmeringsschema
  • Een extern alarmeringsschema

Wetgeving Risico-inventarisatie en evaluatie

Sinds 1 januari 2007 geldt de nieuwe Arbo-wet. Belangrijke wijzigingen met betrekking tot de RI&E:

  • Hebt u niet meer dan 25 werknemers? Dan hoeft u uw RI&E niet te laten toetsen door een ARBO dienst, zolang u een RI&E- instrument gebruikt dat in uw cao is afgesproken. Hofman Veiligheidsopleidingen kan hier in helpen.
  • Vanaf 1 januari 2007 bent u niet meer verplicht jaarlijks te rapporteren over de uitvoering van het plan van aanpak. Ook het voorafgaande overleg met de ondernemingsraad of belanghebbende werknemers is vervallen.

De basis voor een goede bedrijfshulpverlening organisatie is een RI&E. Hofman Veiligheidsopleidingen heeft hiervoor de juiste mensen die u kunnen begeleiden of het geheel uit handen nemen van het maken van een RI&E.

Bent u na dit verhaal nieuwsgierig geworden of heeft u verder nog vragen. Neem contact op met Hofman Veiligheidsopleidingen door middel van e-mail: info@janhofman.nl of bel naar: 085 – 27 36 360.