VCA bedrijfscertificering**

Daar waar werk uitbesteed wordt is het VCA-certificaat dé norm voor veilig werken. VCA staat voor VGM (Veiligheid Gezondheid Milieu) Checklist Aannemers. Wij bieden het complete traject tot VCA-certificering, inclusief VCA-handboek en intensieve ondersteuning. De risico-inventarisatie en -evaluatie is optioneel.

VCA*, VCA** en VCA petrochemie

Vanaf 2008 is er naast VCA* en VCA** certificering, nu ook de mogelijkheid tot VCA petrochemie certificering. VCA* is met name gericht op de eisen op de werkvloer. VCA** kent daarboven een aantal organisatie-eisen en een aantal aanvullende vragen. VCA petrochemie komt overeen met VCA**, met dien verstande dat een aantal aanvullende vragen verplicht zijn gesteld.

Hoe werkt VCA-certificering?

Om VCA-gecertificeerd te worden, moeten de medewerkers een VCA-cursus volgen en moet u voldoen aan de vragen in de VCA-checklist. De vragen die hier in staan hebben betrekking op Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) en moet u positief kunnen beantwoorden.

Maar u moet dit ook kunnen aantonen! Middels een VCA-handboek beschrijft u de veiligheidsprocedures in uw bedrijf om aan de VCA-checklist te voldoen. Een onafhankelijke instantie beoordeelt uw bedrijf en reikt het VCA-certificaat uit. Een gecertificeerd VCA-systeem biedt uw bedrijf de volgende voordelen:

  • u voldoet tevens aan de verplichtingen vanuit de Arbo-wet
  • veiligheidsbewustzijn bij medewerkers
  • betere organisatie t.a.v. werken op locatie
  • in business’ blijven bij opdrachtgevers die VCA eisen

Om het VCA-certificaat te behalen hoeft u dit wiel niet opnieuw uit te vinden. Dat hebben wij al voor u gedaan. Door het door lopen van een strak stappen plan zetten wij een goed werkend, maar zeer praktisch VCA-systeem neer in uw organisatie. Hofman Veiligheidsopleidingen heeft een ruime ervaring in diverse branches.

Stappenplan tot VCA-certificering

Wij begeleiden u op basis van het volgende stappenplan naar het VCA-certificaat:

1. Nulmeting en plan van aanpak:

Door middel van een Quick-scan op uw bedrijf krijgt u inzicht in de eisen van de VCA en in hoeverre u op dit moment al voldoet aan de eisen. Resultaat van deze nulmeting is een plan van aanpak, waarin de verdere activiteiten worden vastgelegd om het VCA-certificaat te behalen. Desgewenst wordt in deze fase ook de wettelijk verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie uitgevoerd.

2. VCA-handboek:

Het VCA-handboek verzorgen wij geheel voor u. Onze consultant bespreekt met u de benodigde procedures, instructies en formulieren en snijdt ze op maat voor uw bedrijf. Ons uitgangspunt hierbij is: zo praktisch mogelijk. De beste procedures passen op 1 A4tje.

3. Implementatie:

Het in de praktijk brengen van VCA is minstens zo belangrijk als het beschrijven van het VCA-handboek. Onze adviseur is uw coach bij het in de praktijk brengen van het VCA-systeem.

4. Proefaudit:

Nadat het VCA-systeem is ingevoerd controleert onze adviseur of het systeem goed werkt in de praktijk. Dit is tevens een goede voorbereiding op de certificeringsaudit. Als de proefaudit positief is, wordt de certificerende instantie uitgenodigd voor de VCA-certificering.

Wij bieden u complete begeleiding tot VCA-certificering volgens het bovenstaande stappen plan. Na een oriënterend gesprek zenden wij u graag een op maat gesneden offerte. Neemt u contact met ons op via het info@janhofman.nl of via telefoonnummer 085- 27 36 360.