Update 03-02-2021 Praktijkopleidingen

Hofman Veiligheidsopleidingen mag door gaan:

Hofman Veiligheidsopleidingen valt  niet onder scholen (waar ook de praktijkopleidingen zijn uitgezonderd van de lockdown)  of winkels  dus voor ons gelden de maatregelen van en voor bedrijven, de bedrijven blijven open met uiteraard alle veiligheidsmaatregelen.

Om toch de cursussen door te laten gaan heeft Hofman Veiligheidsopleidingen veiligheidsprotocollen gemaakt per opleiding,  Hofman Veiligheidsopleidingen werkt in  kleine groepen van ongeveer 10-12 personen terwijl er nog 30  zijn toegestaan.

Hofman Veiligheidsopleidingen volgt hier het veiligheidsprotocol en beperkt zich tot een kleine groep mensen, bij al onze opleidingen is de 1,5 mtr  gegarandeerd en is de cursus geheel contactloos gemaakt.

Dit is heel goed toe te passen op al onze cursussen en opleidingen  behalve  op de rijopleidingen.(zie hieronder)

We zoeken niet het randje op van wat kan maar de veiligheid   die staat voor onze cursisten en onze docenten en kantoorpersoneel in een hoog vaandel.

Update 03-02-2021  VCA opleidingen en examens

Deze mogen doorgaan  maar wel onder de veiligheidsmaatregelen van de SSVV.

Hierdoor gaan de geplande en nieuwe VCA opleidingen op de bedrijven door met uiteraard van inachtneming van de veiligheidsprotocollen.

De open inschrijvingen zijn voor december en januari verplaatst,  (om te veel reisbewegingen te voorkomen)  hiervoor is er een dispensatie regeling.

Vanaf 18 februari  starten we weer met de open inschrijvingen

De opleiding VCA  op een bedrijf  kan wel  gegeven worden er komt dan maar 1 docent naar het bedrijf waar een ieder al samen is.

Hofman Veiligheidsopleidingen volgt ook hier het veiligheidsprotocol en beperkt zich tot een kleine groep mensen,  de gehele opleiding is de 1,5 mtr  gegarandeerd en is de cursus geheel contactloos.

Update 03-02-2021  BHV-EHBO-Reanimatie:

De BHV  kan en mag doorgaan bij de bedrijven en bij ons op de locatie.

Hofman Veiligheidsopleidingen mag door gaan met de BHV opleidingen vanaf  4 januari en volgt hier het gezamenlijke veiligheidsprotocol versie 2021 van het Rode Kruis, NIBHV, NNR, Het Oranje Kruis, en BVBN

We beperken ons tot een kleine groep mensen,  de gehele opleiding is de 1,5 mtr  gegarandeerd en is de cursus geheel contactloos.

Veiligheid op de werkvloer

Het Rode Kruis, Het Nederlands Instituut Bedrijfshulpverlening en de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR)  Oranje Kruis en BVBN vragen werkgevers om goed na te denken over hoe ze de veiligheid op de werkvloer in deze situatie tóch kunnen garanderen, voor alle mensen die door de aard van hun werk niet thuis kúnnen werken.

Zorg er in elk geval voor dat er altijd iemand aanwezig is die getraind is om bij incidenten eerste hulp kan verlenen en kan optreden bij een brand en/of ontruiming. Dit helpt om letsel en schade te beperken en de bedrijfscontinuïteit te borgen. Indien de bedrijfscontinuïteit door onderbezetting van de bedrijfsnoodorganisatie in het geding komt treden organisatie en opleider met elkaar in overleg om te komen tot een passende oplossing.

Update 03-02-2021  CBR Rijopleidingen en Code 95 opleidingen:

Tijdens de persconferentie van dinsdag 03 februari 2021  is de lockdown gedeeltelijk verlengd tot 8 maart

De Rijksoverheid had in december nieuwe maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Deze maatregelen hebben effect op de praktijktoetsen en de nascholing voor de code 95.

praktijktoetsen C95 en praktijktrainingen:

Vanaf dinsdag 23 maart 2021 kunnen praktijktoetsen en praktijktrainingen voor de code 95 en autorijlessen weer verzorgd worden.

De theoretische opleidingen van code 95 bij voorbeeld  heftruck of digitale tachograaf mogen nog niet tot 8 maart.

Ook is onze opleidings locatie corona proef gemaakt en met ruim 2 meter onderlinge afstand veilig.
De lesprogramma’s zijn aangepast naar de eisen van het Rode Kruis, NIBHV, CBR, de Nederlandse Reanimatieraad, VCA infra, SSVV, en de RIVM.
de gezondheid en veiligheid van onze cursisten, docenten en medewerkers staan voorop, daarom volgen we deze veiligheids en gedrags regels strikt op.
SAMEN vechten we tegen corona in deze 1,5 meter maatschappij.
Bij iedere cursus volgen we een veiligheidsprotocol die u bij bevestiging van iedere opleiding toegestuurd krijgt.

Regelmatig krijgen wij vragen over het al dan niet doorgaan van onze opleidingen en examens in relatie tot het coronavirus (covid-19). Graag informeren wij u over de stand van zaken per vandaag. Die luidt dat onze opleidingen en examens volgens planning doorgaan. Wij volgden bij het nemen van dit besluit de richtlijnen zoals geadviseerd en gecommuniceerd door het RIVM, de Rijksoverheid en het reisbeleid van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Bent u bij ons te gast?

Wij verzoeken onze medewerkers, bezoekers, docenten, cursisten en toeleveranciers de richtlijnen en adviezen van het RIVM en de Rijksoverheid met betrekking tot ziekteverschijnselen en hygiënevoorschriften te volgen. Zo kunnen we met elkaar de hoogste prioriteit geven aan onze eigen gezondheid en die van de mensen om ons heen.

U vindt de richtlijnen op de websites van het RIVM (in NL en Engels)
https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus en de Rijksoverheid https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Heeft u ziekteverschijnselen?

Bent u verkouden, hoest u, heeft u koorts? Bent u onlangs in een van de risicogebieden geweest of heeft u contact gehad met een besmet persoon? Vermijd sociale contacten zo veel mogelijk en bezoek onze opleidingen en examens dan niet.

Bij Hofman Veiligheidsopleidingen zijn de volgende voorzorgsmaatregelen getroffen in Almelo:
• Informatievoorziening met posters bij alle ingangen, in publieke ruimtes en toiletruimtes;
• Extra aandacht voor schoonmaak, desinfectie, e.d.;
• Via diverse middelen wordt extra aandacht besteed aan het volgen van algemene hygiëneregels.
• Onze docenten hebben nauw contact met rode kruis, GGD, RIVM, NIBHV, CBR en de veiligheidsregio
• Wij hebben de richtlijn van minimaal 2 meter afstand van elkaar.
• We geven aangepaste opleidingen waar de kwaliteit en hygiëneregels gewaarborgd blijven.

Externe partners of locaties waarmee wij samenwerken verzoeken wij ook extra aandacht te besteden aan bovenstaande punten.

Annuleringsvoorwaarden:

Zoals hierboven beschreven volgt Hofman Veiligheidsopleidingen de maatregelen die zijn geadviseerd en gecommuniceerd door het RIVM en de Rijksoverheid.

Wanneer een opleiding/examen doorgaat gelden onze algemene voorwaarden rondom wijzigingen en annuleren.

Hierdoor kan het zijn dat er kosten zijn verbonden aan uw annulering wanneer u zelfstandig besluit niet deel te nemen aan een opleiding of examen.

Heeft u vragen of twijfelt u over deelname aan een opleiding of examen, dan kunt u altijd contact opnemen via info@janhofman.nl. of op onze site www.janhofman.nl

Wij wensen u een plezierige en leerzame bijeenkomst!
Met vriendelijke groet,

Print Friendly, PDF & Email