Arboregels BHV

Wat is bedrijfshulpverlening?

Bedrijfshulpverlening is het door het bedrijf zelf georganiseerd verlenen van hulp door werknemers bij gevaarlijke situaties. Als er een situatie is die gevaar oplevert voor de veiligheid en gezondheid van werknemers en gasten zorgen bedrijfshulpverleners ervoor dat letsel en schade zoveel mogelijk wordt voorkomen en beperkt.

Bedrijfshulpverlening verplicht

Elke werkgever is verplicht bedrijfshulpverlening te hebben. In kleine bedrijven kan een werkgever zelf de bedrijfshulpverlener zijn. (klik op het kopje links, rechts boven aan de start pagina)

Vrijwilligersorganisaties

Organisaties die volledig draaien op vrijwilligers hoeven geen bedrijfshulpverlening te hebben. Dit moet wel als er minstens één werknemer in dienst is. De vrijwillige brandweer en politie moeten altijd bedrijfhulpverlening organiseren.

Wat moet u doen als u bedrijfshulpverlener bent?

Als u bedrijfhulpverlener bent, moet u in een gevaarlijke situatie letsel en schade bij collega’s en gasten zoveel mogelijk voorkomen en beperken. U hebt een aantal taken. De taken van een bedrijfshulpverlener zijn:

1. Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen en het beperken van de gevolgen van ongevallen;

2. Het beperken en bestrijden van brand;

3. In noodsituaties werknemers en andere personen in het gebouw alarmeren en evacueren;

4. Inroepen van hulp van buiten.

Als u als bedrijfshulpverlener de brand of het ongeval niet (meer) aan kan, moet uw werkgever zorgen dat er hulp van buiten het bedrijf wordt ingeroepen. De brandweer of andere hulpverlenende instanties kunnen worden gealarmeerd.

Waar moet uw werkgever voor zorgen als u bedrijfshulpverlener bent?

Uw werkgever moet zorgen voor scholing. U moet eerste hulp kunnen verlenen, brand kunnen bestrijden en collega’s en gasten kunnen evacueren. U kunt ook worden opgeleid voor één van deze taken.

Bijscholing bedrijfshulpverlening

U moet regelmatig (advies 1x per jaar) worden bijgeschoold om te zorgen dat uw kennis en vaardigheden op peil blijven. Ook moeten er oefeningen worden georganiseerd.

Materiaal bedrijfshulpverlening

Uw werkgever moet ervoor zorgen dat er voldoende BHV materiaal beschikbaar is.

Wat zijn uw plichten op het gebied van bedrijfshulpverlening?

Als werkgever bent u verplicht één of meer werknemers aan te wijzen als bedrijfshulpverlener. De bedrijfshulpverlening heeft een voorpostfunctie: omdat de bedrijfshulpverleners al op de werkplek aanwezig zijn, kunnen ze snel reageren. U kunt ook zelf (een van de) bedrijfshulpverlener(s) zijn. Als u in een klein bedrijf zelf de bedrijfshulpverlening verzorgt, moet u in elk geval één van uw werknemers aanwijzen als uw vervanger tijdens uw afwezigheid.
Verder bent u er verantwoordelijk voor dat er contact wordt onderhouden met hulpverleningsorganisaties buiten uw bedrijf. U kunt deze taak zelf op u nemen, maar u kunt ook één van uw werknemers hiervoor vragen.
U moet er ook voor zorgen dat uw werknemers zich in veiligheid kunnen stellen bij direct, ernstig gevaar. U kunt bijvoorbeeld een ontruimingsplan (laten) maken en dat onder de aandacht brengen van uw werknemers.

Wat zijn de voornaamste taken van de bedrijfshulpverleners?

• Eerste hulp verlenen bij ongevallen en het beperken van de gevolgen daarvan;
• Inperken en bestrijden van brand;
• In noodsituaties alarm slaan en werknemers en bezoekers evacueren;
• Communiceren met interne en externe hulpverleners.

Hoeveel bedrijfshulpverleners moet u aanwijzen?

Het juiste aantal bedrijfshulpverleners moet u vaststellen op basis van de gegevens in de Risico-Inventarisatie en –Evaluatie (RI&E) van uw bedrijf. Belangrijke factoren zijn uiteraard de grootte van uw bedrijf en de bedrijfsprocessen. Er moeten voldoende bedrijfshulpverleners daadwerkelijk aanwezig zijn in uw bedrijf. Met andere woorden: u moet bij het bepalen van het aantal hulpverleners rekening houden met ziekte, vakantie en ploegendiensten. Ook de samenstelling van uw personeelsbestand is van invloed: werknemers met verstandelijke of lichamelijke beperkingen vragen een andere inzet van uw bedrijfshulpverleners dan werknemers zonder beperkingen.

Wat is er geregeld voor de opleiding en uitrusting van bedrijfshulpverleners?

U moet bedrijfshulpverleners opleiden zodat ze adequaat eerste hulp kunnen verlenen, brand bestrijden en collega’s en gasten kunnen evacueren. U mag bedrijfshulpverleners ook (laten) opleiden voor één van de taken, bijvoorbeeld het evacueren. Zolang er maar voor elke taak voldoende bedrijfshulpverleners zijn. Met regelmatige na- en bijscholing en oefeningen kunt u er voor zorgen dat de kennis en de praktische vaardigheden van uw bedrijfshulpverleners op peil blijven.
Uiteraard moet u de bedrijfshulpverleners voldoende materieel ter beschikking stellen.

Wat is er geregeld voor vrijwilligers(organisaties)?

• Organisaties die volledig draaien op vrijwilligers zijn vrijgesteld van de eisen die gelden voor bedrijfshulpverlening;
• Vrijwilligersorganisaties die ten minste één werknemer in loondienst hebben, zijn verplicht bedrijfshulpverlening te organiseren volgens de regels die daarvoor gelden;
De vrijstelling van bedrijfshulpverlening geldt niet voor de vrijwillige brandweer en politie.

Hofman Veiligheidsopleidingen heeft voor u op deze pagina neergezet waar een BHV(er) (organisatie) aan moet voldoen.

(Bron: Ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid)

Bent u na dit verhaal nieuwsgierig geworden of heeft u verder nog vragen?
Neem contact op met Hofman Veiligheidsopleidingen door middel van e-mail: info@janhofman.nl of bel naar: 085 – 27 36 360.