BHV Certificaat

Alle opleidingen, cursussen of ontruimingsoefeningen van Hofman Veiligheidsopleidingen worden afgesloten met een geldig BHV certificaat, een BHV pasje of een BHV diploma. Wij volgen de regels en wetgeving die hiervoor gelden.

Een BHV certificaat bestaat uit 2 deelcertificaten. Ook kunt u kiezen voor een certificaat van de NIBHV.

Het EHBO diploma wordt afgegeven door het Oranje Kruis.

Bij de certificering van de opleiding AED en reanimatie binnen de BHV opleidingen of  geheel appart als training kan er gekozen worden uit 4 certificaten:

  • ERC: Europees Reanimatie Certificaat
  • Een certificaat van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR).
  • Certificaat van de NIBHV.
  • Een certificaat van de stichting Medizon.

Bovenstaande instanties zijn bevoegd deze certificaten af te geven. Onze documenten zijn bij deze instanties aangesloten. Wij helpen u graag een keuze te maken.

BHV pas hoelang is deze geldig?

Ik heb wel eens ergens gehoord dat een BHV diploma / certificaat 2 jaar geldig is, hoe zit dat nou precies?

De Arbowet stelt MAXIMAAL 2 jaar met dien verstande dat het diploma zelf slechts een raamwerk is dat tussentijds ingevuld dient te worden met relevante trainingen. Gesteld wordt dat u (werkgever) zelf verantwoordelijk bent om kennis & vaardigheden op peil te houden en u dient hiervan bewijslast te kunnen overleggen. dus: als u de opleiding heeft gevolgd en daarna bijvoorbeeld 16 maanden niets meer doet, dan voldoet u NIET aan de Arbowet. Dat zou dus zonde zijn van uw tijd en uw geld en heeft bovendien geen toegevoegde waarde voor uw onderneming.

Waarom is een Hofman Veiligheidsopleidingen certificaat 1 jaar geldig?

De Arbowet verplicht de werkgever er zorg voor te dragen dat de bedrijfshulpverlener ten alle tijde adequaat zijn/haar taken kan uitvoeren. Dit betekent dat de bedrijfshulpverlener zijn/haar kennis & vaardigheden door oefening en/of andere activiteiten op peil moet houden.

Door de bedrijfshulpverlener jaarlijks het herhalingscertificaat te laten behalen, toont de werkgever aan (in veel gevallen) te voldoen aan deze verplichting.

Vrijwel alle BHV diploma’s die in Nederland verstrekt worden zijn 1 jaar geldig. Een BHV diploma met 2 jaar geldigheid biedt namelijk GEEN wettelijk draagvlak zonder uw extra bewijslast. Met een BHV diploma van 1 jaar bent u dus (bijna) altijd “arboproof”.

Op die manier bewijst u als werkgever serieus om te gaan met de Arbowet en met de veiligheid van alle betrokkenen.

Ook naar uw personeel en hun familie geeft u het signaal af dat hun welbevinden belangrijk is voor u als werkgever. De term “maatschappelijk verantwoord ondernemen” krijgt hierdoor serieus gestalte, feitelijk precies wat de Arbowet van u vraagt. Buiten dat is het zo dat ieder zichzelf respecterend opleidingsinstituut graag kwaliteit wil bieden aan zijn klanten. Het zoeken naar mazen in de wet met wellicht levensgevaarlijke praktijksituaties als gevolg is NIET waar Hofman Veiligheidsopleidingen voor staat, of ooit zal staan.

Bent u na dit verhaal nieuwsgierig geworden of heeft u verder nog vragen?
Neem contact op met Hofman Veiligheidsopleidingen door middel van e-mail: info@janhofman.nl of bel naar: 085 – 27 36 360.