Vaak krijgen we de volgende vragen:  

– Hoe lang is de BHV pas geldig?

– Ik heb wel eens ergens gehoord dat een BHV diploma / certificaat 2 jaar geldig is, hoe zit dat nou precies?

De Arbowet stelt MAXIMAAL 2 jaar met dien verstande dat het diploma zelf slechts een RAAMWERK is dat tussentijds ingevuld dient te worden met relevante trainingen. Gesteld wordt dat u ZELF VERANTWOORDELIJK bent om kennis & vaardigheden op peil te houden en u dient hiervan BEWIJSLAST te kunnen overleggen. DUS: als u de opleiding heeft gevolgd en daarna bijvoorbeeld 16 maanden niets meer doet, dan voldoet u NIET aan de Arbowet. Dat zou dus zonde zijn van uw tijd en uw geld en heeft bovendien GEEN toegevoegde waarde voor uw onderneming.

Dit staat hierover op de site van het ministerie: https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/bedrijfshulpverlener 

Hoe zit het nu precies en waarom is een Hofman Veiligheidsopleidingen certificaat 1 jaar geldig?

De Arbowet verplicht de werkgever er zorg voor te dragen dat de bedrijfshulpverlener ten alle tijde adequaat zijn/haar taken kan uitvoeren. Dit betekent dat de bedrijfshulpverlener zijn/haar kennis & vaardigheden door oefening en/of andere activiteiten op peil moet houden.

Door de bedrijfshulpverlener jaarlijks het herhalingscertificaat te laten behalen, toont de werkgever aan te voldoen aan deze verplichting. Vrijwel alle BHV diploma’s die in Nederland verstrekt worden zijn 1 jaar geldig.

Een BHV diploma met 2 jaar geldigheid biedt namelijk GEEN wettelijk draagvlak zonder uw extra bewijslast (zie link ministerie). Met een BHV diploma van 1 jaar bent u dus altijd “arboproof”.

Op die manier bewijst u als werkgever serieus om te gaan met de Arbowet en met de veiligheid van alle betrokkenen.

Ook naar uw personeel en hun familie geeft u het signaal af dat hun welbevinden belangrijk is voor u als werkgever. De term “maatschappelijk verantwoord ondernemen” MVO krijgt hierdoor serieus gestalte, feitelijk precies wat de Arbowet van u vraagt. Buiten dat is het zo dat ieder zichzelf respecterend opleidingsinstituut graag kwaliteit wil bieden aan zijn klanten. Het zoeken naar mazen in de wet met wellicht levensgevaarlijke praktijksituaties als gevolg is NIET waar Hofman Veiligheidsopleidingen voor staat, of ooit zal staan.

Duur van de herhalingscursus BHV

De BHV herhalingscursus bestaat uit 1 dag of 2 dagdelen / avonden of in combinatie met e-learnen 1 dagdeel.

Krijg ik na het voltooien van deze BHV herhalingscursus een certificaat?

Ja, als u de herhalingscursus BHV met een voldoende heeft afgerond krijgt u van Hofman Veiligheidsopleidingen een BHV certificaat / diploma in de vorm van een persoonsgebonden pasje. Zie hiervoor de link BHV certificaat.

Bent u na dit verhaal nieuwsgierig geworden of heeft u verder nog vragen?
Neem contact op met Hofman Veiligheidsopleidingen door middel van e-mail: info@janhofman.nl of bel naar: 085 – 27 36 360.