BHV Herhalingscursus

De herhalingscursus BHV is bedoeld voor cursisten die in het bezit zijn van een diploma of (deel) certificaat BHV / Bedrijfshulpverlening.

Wordt de BHV herhalingscursus ook op locatie gegeven?

Ja, de BHV herhaling kan bij u op locatie gegeven worden. Dit is goed voor een betere intergratie van de BHV organisatie, maar ook voor het inspelen op praktijkrelevante zaken. Uiteraard kan er ook worden gekozen om u in te schrijven bij onze praktijdagen op ons opleidingcentrum. Klik voor de data op de agenda.

De BHV herhalingscursus kan ook worden gesplitst in 1 dagdeel, dit is mogelijk wanneer er gewenst wordt alleen het deel SEH (Spoedeisende Eerste Hulp) en reanimeren en AED of BCE (Brand, Communicatie en Evacuatie) te volgen. (Zie nieuwe Arbo-wet)

In deze dag (of twee dagdelen) wordt de opgedane kennis opgefrist en worden de aangeleerde vaardigheden herhaald. De herhalingscursus BHV wordt door Hofman veiligheidsopleidingen gegeven met veel praktische oefeningen. Hierdoor wordt de opgedane kennis naar een hoger niveau gebracht. De nadruk van de herhalingscursus BHV ligt op het oefenen van de vaardigheden. Uiteraard wordt hierin ook veel aandacht gegeven aan reanimeren en de AED. Ieder jaar komen we met een ander programma voor de herhalingscursus bedrijfshulpverlening, op deze manier behandelen wij elk jaar eventuele nieuwe technieken en andere situaties op deze manier blijft het interessant en vernieuwend om de cursus ieder jaar te volgen.

Hoe vaak moet ik een herhalingscursus BHV volgen?

De BHV herhalingscursus dient minimaal 1x per jaar plaats te vinden om de gedane kennis en vaardigheden paraat te houden. Het BHV herhalingscertificaat is ook maximaal 1 jaar geldig.

Alle cursussen van Hofman Veiligheidsopleidingen zijn praktisch en realistisch, met herkenbare voorbeelden uit praktijksituaties. Voor ons is het dan ook belangrijk dat de BHV instructeurs een ruime praktijkervaring en leservaring hebben. De BHV instructeurs worden getoetst, geëvalueerd en bijgeschoold.

vlam-in-de-pan

Veelgestelde vragen:

  • Hoe lang is de BHV pas geldig?
  • Ik heb wel eens ergens gehoord dat een BHV diploma / certificaat 2 jaar geldig is, hoe zit dat nou precies?

De Arbowet stelt MAXIMAAL 2 jaar met dien verstande dat het diploma zelf slechts een RAAMWERK is dat tussentijds ingevuld dient te worden met relevante trainingen. Gesteld wordt dat u ZELF VERANTWOORDELIJK bent om kennis & vaardigheden op peil te houden en u dient hiervan BEWIJSLAST te kunnen overleggen. DUS: als u de opleiding heeft gevolgd en daarna bijvoorbeeld 16 maanden niets meer doet, dan voldoet u NIET aan de Arbowet. Dat zou dus zonde zijn van uw tijd en uw geld en heeft bovendien GEEN toegevoegde waarde voor uw onderneming.

Waarom is een Hofman Veiligheidsopleidingen certificaat 1 jaar geldig?

De Arbowet verplicht de werkgever er zorg voor te dragen dat de bedrijfshulpverlener ten alle tijde adequaat zijn/haar taken kan uitvoeren. Dit betekent dat de bedrijfshulpverlener zijn/haar kennis & vaardigheden door oefening en/of andere activiteiten op peil moet houden.

Door de bedrijfshulpverlener jaarlijks het herhalingscertificaat te laten behalen, toont de werkgever aan (in veel gevallen) te voldoen aan deze verplichting. Vrijwel alle BHV diploma’s die in Nederland verstrekt worden zijn 1 jaar geldig.

Een BHV diploma met 2 jaar geldigheid biedt namelijk GEEN wettelijk draagvlak zonder uw extra bewijslast. Met een BHV diploma van 1 jaar bent u dus (bijna) altijd “arboproof”.

Op die manier bewijst u als werkgever serieus om te gaan met de Arbowet en met de veiligheid van alle betrokkenen.

Ook naar uw personeel en hun familie geeft u het signaal af dat hun welbevinden belangrijk is voor u als werkgever. De term “maatschappelijk verantwoord ondernemen” krijgt hierdoor serieus gestalte, feitelijk precies wat de Arbowet van u vraagt. Buiten dat is het zo dat ieder zichzelf respecterend opleidingsinstituut graag kwaliteit wil bieden aan zijn klanten. Het zoeken naar mazen in de wet met wellicht levensgevaarlijke praktijksituaties als gevolg is NIET waar Hofman Veiligheidsopleidingen voor staat, of ooit zal staan.

Duur van de herhalingscursus BHV

De BHV herhalingscursus bestaat uit 1 dag of 2 dagdelen / avonden.

Krijg ik na het voltooien van deze BHV herhalingscursus een certificaat?

Ja, als u de herhalingscursus BHV met een voldoende heeft afgerond krijgt u van Hofman Veiligheidsopleidingen een BHV certificaat / diploma in de vorm van een persoonsgebonden pasje. Zie hiervoor de link BHV certificaat.

Bent u na dit verhaal nieuwsgierig geworden of heeft u verder nog vragen?
Neem contact op met Hofman Veiligheidsopleidingen door middel van e-mail: info@janhofman.nl of bel naar: 085 – 27 36 360.