Branchegerichte BHV opleidingen voor scholen, de gezondheidszorg en het MKB

Uiteraard heeft iedere branchegroep zijn eigen behoefte aan specifieke opleidingen. In iedere branche komen ook branchegerichte (gevaarlijke) specifieke situaties voor. Hofman veiligheidstrainingen heeft hiervoor speciaal ontwikkelde opleidingen. Een kleine greep uit onze specialismen zijn:

  • Gehandicaptenzorg
  • Zorginstellingen
  • Ziekenhuizen
  • Scholen

Ook geven we de speciale cursus kleine blusmiddelen voor deze groepen.

Als voorbeeld lichten we de cursus BHV voor scholen er even uit.

De BHV (bedrijfshulpverlening) voor scholen de basis bestaat uit 1 dag of 2 dagdelen of avonden.

De inhoud van de cursus:
2 dagdelen SEH  waarvan 1 kinder EHBO en reanimatie
1 dagdeel BCE

Certificaat: Bedrijfshulpverlener (BHV) certificaat

Basiscursus BHV bedrijfshulpverlening

De basiscursus BHV is bedoeld voor cursisten die nog niet in het bezit zijn van een diploma of certificaat bedrijfshulpverlening. Of voor cursisten die een deelcertificaat moeten halen. Ook kunt u hier kiezen voor een interactief e-learning programma en 2 dagdelen praktijk.

De basiscursus BHV kan bij u op locatie worden gegeven waardoor dit voor een betere intergratie van de BHV organisatie zorgt en voor het inspelen op de praktijkrelevante zaken. Uiteraard kan deze cursus ook bij ons opleidingscentrum gehouden worden.

De basiscursus BHV kan ook worden gesplitst in alleen het deel SEH (Spoedeisende Eerste Hulp) reanimatie en AED of BCE (Brand, Communicatie en Evacuatie). Na de basiscursus BHV moet er minimaal 1x per jaar een herhalingscursus bedrijfshulpverlening gevolgd worden om de opgedane kennis en vaardigheden paraat te houden.

Basiscursus BHV voor onderwijs

Deze cursus is bedoeld voor bedrijfhulpverleners die werkzaam zijn op een school, kinderdagverblijf of instellingen waar wordt gewerkt met kinderen en/of cursisten.

Er wordt specifiek aandacht besteedt aan:

  • Optreden bij ongevallen en stoornissen in de vitale functies bij kinderen.
  • Bestrijden van een beginnende brand.
  • Het alarmeren en evacueren van kinderen.
  • Het onderhouden van verbindingen met hulpverleningsinstanties.

Herhaling BHV voor onderwijs

De herhalingscursus duurt 1 dag of 2 dagdelen. In de herhalingscursus BHV van de basiscursus BHV voor het onderwijs wordt in de opleiding opgedane kennis opgefrist en worden de aangeleerde vaardigheden herhaald en met veel praktische oefeningen op een hoger niveau gebracht.

De nadruk van deze herhalingscursus BHV van de basiscursus BHV voor het onderwijs ligt op het oefenen van de kennis en vaardigheden. Deze herhalingscursus BHV moet minimaal 1 maal per jaar gevolgd worden om de opgedane kennis en vaardigheden paraat te houden.

Alle cursussen van Hofman Veiligheidstrainingen zijn praktisch en realitisch, met herkenbare voorbeelden uit praktijksituaties. Voor ons is het dan ook belangrijk dat de instructeurs een ruime praktijkervaring en lesevaring beschikken. De instructeurs worden getoest, geëvalueerd en bijgeschoold.

BHV voor zorginstellingen

Wanneer je bedrijfshulpverlener bent in een zorginstelling, dit kan in de gehandicapten zorg zijn maar ook in de ouderen zorgt, vraagt dit veel extra aandacht. Het ontruimen vraagt vaak veel extra aandacht. Omdat niet altijd iedereen zelf naar buiten kan komen, of omdat de bewoners hier veel extra begeleiding bij nodig hebben. Daarnaast zitten er vaak weinig BHV’ers op een groepe groep bewoners, dit maakt het ontruimen weer moeilijker. Hofman veiligheidsopleidingen is hierin gespecialiseerd en kan voor iedere doelgroep een apart BHV plan opmaken.

Bij Hofman Veiligheidsopleidingen wordt eerst gekeken naar wat de specifieke punten zijn van de instelling. Wanneer wij deze in kaart hebben gebracht moet er een keuze worden gemaakt, wordt de BHV opleiding op locatie gegeven, of wilt u de BHV cursus in een van onze opleidingscentrums gevolgd. Wanneer de cursus bij u op locatie wordt gegeven kunnen de BHV opleiders gelijk inspelen op de praktijk. Wanneer de cursus wordt gegeven in een van onze opleidingscentrums, proberen wij de praktijk zoveel mogelijk terug te brengen in ons opleidingscentrum. Hiervoor hebben wij bevoorbeeld al een vier bedden kamer ingericht. Verder wordt er vooral gekeken naar de specifieke behoeften om de cursus het beste te laten aansluiten op de praktijk.

Bent u na dit verhaal nieuwsgierig geworden of heeft u verder nog vragen?
Neem contact op met Hofman Veiligheidsopleidingen door middel van e-mail: info@janhofman.nl of bel naar: 085 – 27 36 360.