Cursus BCE

De opleiding BCE is bedoeld voor cursisten die nog niet in het bezit zijn van een diploma of certificaat BCE bedrijfshulpverlening of voor cursisten die een deelcertificaat moeten halen. In enkele gevallen heeft een cursist al een geldig EHBO diploma, dan hoeft hij nog maar een deel van de BHV opleiding te volgen. In veel bedrijven is het risico op brand reëel aanwezig en dan is het wenselijk personeel op te leiden voor het herkennen van de gevaren en om paniek te voorkomen. De opleiding kan indien gewenst bij u op locatie gegeven worden voor een betere intergratie in de organisatie en voor het inspelen op de praktijkrelevante zaken.

Brand, Communicatie, Evacuatie

In deze opleiding leert de cursist hoe te handelen bij brand, of een andere calamiteit waarbij hulp noodzakelijk is en er eventueel geëvacueerd moet worden.

Onderwerpen die aan bod komen bij BCE – Brand, Communicatie, Evacuatie:

 • Het bestrijden van een beginnende brand; het gebruik van kleine blusmiddelen.
 • Communicatie en alarmering; het op doeltreffende wijze communiceren en alarmeren.
 • Alarmeren van de hulpdiensten zoals ambulance en brandweer.
 • Intern alarmeren en communiceren in de eigen bedrijfssituatie.
 • Evacuatie; het evacueren van personen in geval van calamiteiten.
 • Inzicht in de van toepassing zijnde Arbo-wetgeving.
 • Taken en verantwoordelijkheden.
 • Wat is brand en brandbestrijding?
 • Inzicht in en inschatting van gevaren bij brandbestrijding en hulpverlening.
 • Omgang met melding- en verbindingsapparatuur.
 • Soorten branden onderscheiden.
 • Blusmiddelen benoemen en juist gebruiken.
 • Het nemen van preventieve maatregelen.
 • Professionele hulpverlening bij aankomst instrueren en intern begeleiden.

Alle cursussen van Hofman Veiligheidsopleidingen zijn praktisch en realistisch, met herkenbare voorbeelden uit praktijksituaties. Voor ons is het dan ook belangrijk dat de instructeurs een ruime praktijkervaring en leservaring hebben. De instructeurs worden getoetst, geëvalueerd en bijgeschoold.

De cursus BCE bestaat uit 1 dagdeel of avond. Voordeel van een kleine groep (versnelde opleiding) is het niet inboeten aan kwaliteit en u bent uw werknemers korter kwijt van de werkplek.

Wanneer u de cursus voldoende afrond ontvang u een certificaat. Het gaat hierbij om het (deel) certificaat BCE BHV Bedrijfshulpverlener

Bent u na dit verhaal nieuwsgierig geworden of heeft u verder nog vragen?
Neem contact op met Hofman Veiligheidsopleidingen door middel van e-mail: info@janhofman.nl of bel naar: 085 – 27 36 360.