De opleiding is bedoeld voor cursisten die nog niet in het bezit zijn van een diploma of certificaat SEH bedrijfshulpverlening of voor cursisten die een deelcertificaat SEH moeten halen. In veel bedrijven is het risico op een ongeval aanwezig en dan is het wenselijk personeel op te leiden voor het herkennen van een situatie, het kunnen verlenen van eerste hulp, gevaren en paniek te voorkomen. De opleiding kan indien gewenst bij u op locatie gegeven worden voor een betere integratie in de organisatie en voor het inspelen op de praktijkrelevante zaken.

SEH – Spoedeisende Eerste Hulp

Deze opleiding leert de cursist op te treden bij ongevallen en stoornissen en daarbij de noodzakelijke (medische) spoedeisende eerste hulp te verlenen.

Onderwerpen die aan bod komen bij SEH – Spoedeisende Eerste Hulp zijn:

 • Omgaan met de AED, bij al onze BHV opleidingen kan een Europees Reanimatie Certificaat worden afgegeven.
 • Algemene regelgeving Spoedeisende Eerste Hulp.
 • Reanimeren.
 • Hoe te handelen bij shock.
 • Hoe te handelen bij bloedingen.
 • Behandelen van huidwonden.
 • Handelen bij ernstig uitwendig bloedverlies.
 • Behandelen van brandwonden.
 • Behandelen van botbreuken.
 • Behandelen van ontwrichtingen.
 • Behandelen van oogletsel etc.
 • Aanbrengen van noodverbanden.

Ook kunnen de volgende punten indien gewenst worden behandeld of in een aparte cursus worden gegeven; (niet standaard in een SEH cursus)

 • Ongevallen bij kinderen en zuigelingen.
 • Vergiftigingen of elektriciteitsongevallen.
 • Verstoringen vitale functies.
 • Allergische reacties, epilepsie, diabetes.
 • Hyperventilatie.
 • Verdrinking en onderkoeling.
 • Beademing met zuurstofmasker.
 • Zwaar lichamelijk letsel en specifieke letsels
 • Beknellingen

Alle cursussen van Hofman Veiligheidsopleidingen zijn praktisch en realistisch, met herkenbare voorbeelden uit praktijksituaties. Voor ons is het dan ook belangrijk dat de instructeurs een ruime praktijkervaring en leservaring hebben. De instructeurs worden getoetst, geëvalueerd en bijgeschoold.

De cursus SEH – Spoedeisende Eerste Hulp bestaat uit 1 dagdeel of avond. Wanneer u de cursus voldoende afrond ontvang u een SEH Certificaat. Het gaat hierbij om het (deel)certificaat SEH BHV Bedrijfshulpverlener

Bent u na dit verhaal nieuwsgierig geworden of heeft u verder nog vragen?
Neem contact op met Hofman Veiligheidsopleidingen door middel van e-mail: info@janhofman.nl of bel naar: 085 – 27 36 360.