EHBO herhalingscursus:

Bij Hofman veiligheidsopleidingen kunt u een EHBO cursus volgen, in deze opleiding leert de cursist op te treden bij ongevallen en stoornissen en daarbij de noodzakelijke (medische) spoedeisende eerste hulp te verlenen. Na de opleiding kunnen de cursisten spoedeisende eerste hulp toe passen tot de proffessionele hulpdiensten ter plaatse zijn.

Wanneer er een EHBO opleiding wordt afgerond ontvangt de cursist een diploma van het Oranje kruis. Het oranje kruis is aangesteld om ervoor te zorgen dat binnen Nederland een goede kennis en kunde van de EHBO wordt overgedragen. Alleen gekwalificeerde instanties kunnen een Oranje kruis diploma afgeven. Het Oranje kruis controleert en examineert de instructeurs EHBO regelmatig op hun vakbekwaamheid.

Onderwerpen die aan bod komen bij de EHBO opleiding zijn:

 • Algemene regelgeving spoedeisende eerste hulp.
 • Reanimeren.
 • Kennis over de bloedsomloop.
 • Informatie over shock en hoe dit te behandelen is.
 • Hoe te handelen bij bloedingen.
 • Behandelen van huidwonden.
 • Handelen bij ernstig uitwendig bloedverlies.
 • Brand wonden, kennis en behandeling.
 • Botbreuken, kennis en behandeling.
 • Ontwrichtingen, kennis en behandeling.
 • Oogletsel, kennis en behandeling.
 • Noodverbanden, kennis en aanbrengen.

De inhoud van de cursus EHBO

De herhalingscursus EHBO duurt 2 dagen of 4 dagdelen/avonden. In de cursus worden de volgende punten behandeld:

 • Eerste Hulp volgens het Oranje kruis.
 • Reanimatie volgens het Oranje kruis.

De cursus wordt gegeven vanaf een groepsgrote vanaf 6 personen.

Alle cursussen van Hofman Veiligheidsopleidingen zijn praktisch en realistisch, met herkenbare voorbeelden uit praktijksituaties. Voor ons is het dan ook belangrijk dat de instructeurs een ruime praktijkervaring en leservaring hebben. De instructeurs worden getoetst, geëvalueerd en bijgeschoold. Het examen wordt het 4e dagdeel afgenomen door een arts.

Bent u na dit verhaal nieuwsgierig geworden of heeft u verder nog vragen?
Neem contact op met Hofman Veiligheidsopleidingen door middel van e-mail: info@janhofman.nl of bel naar: 085 – 27 36 360.