Deze cursus ploegleider BHV is bedoeld voor medewerkers in een organisatie met veel bedrijfshulpverleners en/of op een locatie waar de inzet van bedrijfshulpverleners complex is en gecoördineerd moet worden. De cursisten dienen in het bezit te zijn van een geldig BHV certificaat. De basiscursus ploegleider BHV kan indien gewenst bij u op locatie gegeven worden voor een betere integratie van de BHV organisatie en voor het inspelen op de praktijkrelevante zaken. Na de basiscursus ploegleider BHV moet er minimaal 1x per jaar een herhalingscursus ploegleider BHV gevolgd worden om de opgedane kennis en vaardigheden paraat te houden.

De inhoud van de cursus Basis Ploegleider BHV

 • Ploegleider BHV bedrijfshulpverlening: De hoofdtaak van de ploegleider BHV is het voorbereiden van en de sturing geven aan de inzet van de BHV-ers. Hij evalueert en rapporteert over de inzet en over de oefeningen van zijn BHV organisatie. De ploegleider BHV beheert de middelen en rapporteert aan het hoofd BHV en/of aan het management.
 • Ploegleider BHV: De cursus ploegleider BHV leert de cursist op te treden en te handelen en te coördineren tijden een BHV inzet. De cursus bestaat uit een deel theorie en een aantal praktische oefeningen.

Onderwerpen die aan bod komen zijn

Het verkrijgen van inzicht in algemene en persoonlijke veiligheid en de BHV-organisatie:

 • Het verrichten van een inventarisatie binnen een locatie aan de hand van een checklist met betrekking tot de aanwezigheid van BHV-voorzieningen.
 • Het presenteren van de uitkomst en aangeven van punten die verbetering behoeven.
 • Leidinggeven aan en het begeleiden van een ploeg BHV-ers.
 • Diverse inzetoefeningen aan de hand van verschillende scenario’s met bijsturing van de instructeur.
 • Inzetoefening(en) door cursisten in een object met diverse ruimten.
 • Demonstratie communicatie apparatuur en uitleg algemene regels verbindingen.
 • Uitleg en demonstratie brandmeldcentrale.
 • Cases ontruimingsoefeningen, theoretische oefeningen.
 • Ontruimingsplan opstellen voor een eigen object aan de hand van de handleiding ontruimingsoefeningen.
 • Het ontruimingsplan daadwerkelijk uitvoeren op de oefenlocatie.
 • Salvage (schadebeperking).
 • Calamiteitenplan, crisisplan.
 • Bedrijfsnoodplan behandeling van bedrijfsspecifieke ontruimingsplannen: ontruimingssystematieken.
 • Verzamelplaatsen en transportmethodes van geëvacueerde personen. Gewonden vluchtroutes, nooduitgangen en bouwkundige voorzieningen.
 • Het verrichten van een inventarisatie binnen een locatie aan de hand van een checklist m.b.t. de aanwezigheid van BHV voorzieningen.

Alle cursussen van Hofman veiligheidstrainingen zijn praktisch en realistisch, met herkenbare voorbeelden uit praktijksituaties. Voor ons is het dan ook belangrijk dat de instructeurs een ruime praktijkervaring en leservaring hebben. De instructeurs worden getoetst, geëvalueerd en bijgeschoold.

De basis cursus Ploegleider BHV (bedrijfshulpverlening)  bestaat uit  2 dagdelen of  avonden.  Wanneer de cursus Ploegleider BHV succesvol wordt afgerond ontvangt de cursist het Ploegleider Bedrijfshulpverlener (BHV) certificaat in de vorm van een persoonsgebonden pasje.

Bent u na dit verhaal nieuwsgierig geworden of heeft u verder nog vragen?
Neem contact op met Hofman Veiligheidsopleidingen door middel van e-mail: info@janhofman.nl of bel naar: 085 – 27 36 360.