Deze opleiding is bedoeld voor medewerkers in een organisatie met veel bedrijfshulpverleners en/of op een locatie waar de inzet van bedrijfshulpverleners complex is en gecoördineerd moet worden.

cursusduur:  1 dagdeel of avond.

De cursisten dienen in het bezit te zijn van een geldig BHV  Ploegleider certificaat. De opleiding kan indien gewenst bij u op locatie gegeven worden voor een betere integratie van de BHV organisatie en voor het inspelen op de praktijkrelevante zaken.

Deze herhaling dient minimaal 1 x per jaar plaats te vinden om de gedane kennis en vaardigheden paraat te houden.

De inhoud van de cursus Herhalings Ploegleider BHV bedrijfshulpverlening

Tijdens dit dagdeel wordt de in de basis opleiding opgedane kennis opgefrist, geactualiseerd en uitgebreid en worden de aangeleerde vaardigheden herhaald en met veel praktische oefeningen op een hoger niveau gebracht.

Alle cursussen van Hofman Veiligheidsopleidingen zijn praktisch en realistisch, met herkenbare voorbeelden uit praktijksituaties. Voor ons is het dan ook belangrijk dat de instructeurs een ruime praktijkervaring en leservaring hebben. De instructeurs worden getoetst, geëvalueerd en bijgeschoold.

Als u de cursus voldoende heeft volbracht ontvangt u het certificaat : Ploegleider BHV, dit certificaat is dan weer maximaal 1 jaar geldig.

Bent u na dit verhaal nieuwsgierig geworden of heeft u verder nog vragen?
Neem contact op met Hofman Veiligheidsopleidingen door middel van e-mail: info@janhofman.nl of bel naar: 085 – 27 36 360.