CODE 95  Nascholing voor rijbewijs C D E  Beroepschauffeurs

Vanaf 08 september 2016 moet de code 95 op het rijbewijs van de chauffeur staan!!

Hofman Veiligheidsopleiding vergoed door een uniek korting systeem direct de vergoeding voor de soobsubsidie……..vraag naar onze mogelijkheden.

Hofman Veiligheidsopleidingen is een transport opleider, u kunt via ons de volledige subsidie voor de opleidingen die onder het SOOB vallen en wij gecertificeerd hebben direct retour krijgen op de factuur,  dus geen wachttijden of ingewikkelde procedures.

Met code 95 laat de chauffeur zien dat hij of zij vakbekwaam is. Code 95 is een aantekening op het rijbewijs, deze code wordt achter de voertuigcategorie op het rijbewijs geplaats. Code 95 is verplicht voor de volgende rijbewijzen C1(E), C(E), D1(E) en D(E). De code 95 heeft een eigen verval datum en is 5 jaar geldig. Code 95 is een verplichting van de richtlijn vakbekwaamheid, dit is een Europese Richtlijn waarin staat wat u moet doen om beroepschauffeur te worden en te blijven. De richtlijn geldt vanaf 10 september 2008 voor buschauffeurs en vanaf 10 september 2009 voor vrachtwagenchauffeurs en vervangt in Nederland het oude Chauffeursdiploma (CCV-B).

Hofman Veiligheidsopleidingen is gespecialiseerd in diverse complete opleidingsschema’s, en biedt deze aan, maar ook diverse losse trainingen, en nascholing voor de chauffeurs.

Hofman Veiligheidsopleidingen biedt onder andere aan:

 • VCA Basis / VOL – U05-2 (7 uur)
 • BHV Basis/Herhaling – U21-1 (7 uur)
 • Veiligheidscertificaat Heftruck -U16-2 (7 uur)
 • Veiligheidscertificaat Heftruck -U16-2 (7 uur)
 • Lading Zekeren -U03-1 (7 uur)
 • Digitale Tachograaf -U23-1 (7 uur)
 • Fysieke Belasting -U20-1 (7 uur)
 • Chauffeursdag -U24-1 (7 uur)
 • Schadepreventie -U25-1 (7 uur)
 • Veilig werken met de hoogwerker -U30-1 (7 uur)
 • Veilig werken langs de weg -U37-1 (7 uur)
 • Veiligheidstraining chauffeur -U39-2 (7 uur)

Hofman veiligheidsopleidingen heeft de keuze uit 185 opleidingen. Tevens bieden wij maatwerk, dit wil zeggen als u een cursus gecertificeerd wil hebben voor uw werknemers dan certificeren wij deze!

Praktijk – opleidingen:

 • Het Nieuwe Rijden – WO1-1 met e-learning (7 uur)
 • Rijoptimalisatie Schadepreventie – WO2-1 (7 uur)
 • Rijoptimalisatie Behaviour Based Safety – WO2-1 (7 uur)
 • Manoeuvreren – WO5-1 (7 uur).

De Richtlijn bestaat uit twee onderdelen:

Basiskwalificatie vakbekwaamheid (behalen van de code 95)  en de nascholing voor het behouden van de code 95.

De richtlijn geldt voor alle EU beroepscheuffeurs en beroepschauffeurs die in de EU werken. Onder deze regelgeving is een geldige code vakbekwaamheid (code 95) verplicht voor het beroepsmatig besturen van een voertuig waarvoor rijbewijs C of D noodzakelijk is. Alle houders van een rijbewijs D, afgegeven voor 10 september 2008 en rijbewijs C, afgegeven voor 10 september 2009, zijn vrijgesteld van het behalen van de basiskwalificatie vakbekwaamheid. Zij hoeven vanaf die data nog geen geldige code vakbekwaamheid op het rijbewijs te hebben. Als zij beroepsmatig als chauffeur werken, dan moeten zij wel nascholing gaan volgen. Hiervoor geldt een aangepast termijn van zeven jaar, geteld vanaf de invoerdatum van de richtlijn.

Let op:

Voor een hele beroepsgroep die op de invoerdatum al het rijbewijs had gehaald, verloopt de vakbekwaamheid op hetzelfde moment! Buschauffeurs moeten voor 10 september 2015 en vrachtautocheuffeurs voor 10 september 2016 hun nascholingsverplichting hebben voldaan!

Nascholing vakbekwaamheid (behouden Code 95)

Om beroepschauffeur te blijven, bent u verplicht iedere vijf jaar minimaal 35 uur nascholing te volgen. Indien u niet voldoet aan de nascholingsplicht, mag u niet meer beroepsmatig rijden. U dient de nascholingscursussen te volgen bij een door het CCV gecertificeerde instantie, zoals Hofman Veiligheidsopleidingen. Iedere chauffeur kan zelf een keuze maken uit de door CCV gecertificeerde nascholingscursussen. De enige eis is dat van 35 uur nascholing een chauffeur minimaal een dag van 7 uur praktijk training moet volgen.

Dit betekend dat beroepschauffeurs: 

 • Met een rijbewijs D, afgegeven voor 10 september 2008, uiterlijk op 10 september 2015 een geldige code van vakbekwaamheid  op het rijbewijs moeten hebben.
 • Met een rijbewijs C, afgegeven voor 10 september 2009, uiterlijk op 10 september 2016 een geldige code van vakbekwaamheid op het rijbewijs moeten hebben.

Zowel vrachtauto- als buschauffeur?

Een chauffeur die zowel voor de vrachtauto als de bus vakbekwaam is, hoeft slechts één keer 35 uur nascholing te volgen per 5 jaar en geen 70 uur.

Code 95 verlopen

Stel dat het een chauffeur niet lukt om aan de verplichte nascholing te voldoen. Dit heeft als gevolg dat zijn Code 95 (Vakbekwaamheid) verloopt en hij niet meer beroepsmatig mag rijden. Indien hij daarna besluit zijn oude vak weer op te pakken, dan moet hij die vakbekwaamheid weer vernieuwen. Dit doet de chauffeur door 35 uur nascholing te volgen. Nadat hij deze 35 uur gevolgd heeft, én hij de Code 95 op zijn rijbewijs heeft, mag hij weer beroepsmatig rijden.

Ongeveer 40000 chauffeurs zonder code 95

Er zijn in Nederland ongeveer 800.000 mensen met een groot rijbewijs. Hiervan zijn 162.000 mensen die hun salaris dagelijks verdienen, met hun groot rijbewijs. Daarvan zijn er op dit moment 40.000 opgeleid, ongeveer 26%. (gegevens CBR) Dit geldt voor chauffeurs die na 1 juni 1955 geboren zijn. Code 95 geldt voor chauffeurs van het eigen vervoer, streekbussen, wegvervoer, touringcars, vuilniswagens enz. Het streekvervoer en de grote transportbedrijven hebben over het algemeen hun chauffeurs al opgeleid. Voor de komende 4 jaar moeten er nog 122.000 chauffeurs opgeleid worden. Veelal zijn dit chauffeurs uit het midden en klein bedrijf.

Capaciteit opleiders

De capaciteit van alle opleiders die gerechtigd en gecertificeerd zijn, bedraagt ongeveer de capaciteit, 20.000 chauffeurs per jaar. Dit zou betekenen dat er voor de resterende 4 jaar nog 80.000 chauffeurs opgeleid kunnen worden. Doordat men gecertificeerde trainers nodig heeft, wordt de capaciteit ernstig beperkt. Een belangrijke module van de opleiding is het economisch rijden, dit kan alleen of met twee chauffeurs tegelijk. De trainer die het economisch rijden geeft, moet hier voor gecertificeerd zijn zo als wij dat zijn. Deze module is zeer belangrijk, voor het milieu en nog belangrijker voor het transportbedrijf. De kostenbesparing kan wel oplopen tot 14% van het brandstof gebruik afhankelijk van het instapniveau van de chauffeur, maar wees eerlijk zou een besparing van een procentje of 3 al niet prachtig zijn. Als alle opleiders op dit moment de klassen vol zouden hebben, dan is er voor 42.000 chauffeurs geen mogelijkheid meer tot 2016 om de code 95 te behalen. Er is gewoon weg geen capaciteit!

Sinds september 2008 voor buschauffeurs en september 2009 voor vrachtauto chauffeurs is de code 95 een verplichting. (EU) Men heeft dus 7 jaar de tijd gekregen om deze nascholing te volgen!

Het Europees Parlement heeft al aangegeven aan Nederland en België, dat zij geen uitstel zal gaan verlenen. Het is een sprookje dat zij dit wel zullen doen. In België is nog maar 1 procent opgeleid, ook hier gelooft men in uitstel. Al zou het lukken om nog eens twee jaar uitstel te krijgen tot 2018, dan zullen de transportbedrijven deze extra jaren oprekken tot 2018 en niets doen. Het probleem wordt alleen twee jaar verschoven, dit is dus zinloos volgens het Europees Parlement.

Onderzoek

Uit onderzoek is op de navolgende punten gebleken waarom veel transportbedrijven geen actie hebben ondernomen t.a.v. de code 95.

 • Ondanks alle publicaties, weet men niet wat de code 95 is
 • Uitstelgedrag, wij hebben de tijd tot 2016
 • De financiële situatie van de transportbedrijven
 • De cursus kost tot wel € 1.200,- per chauffeur
 • De code 95 is persoonlijk eigendom van de chauffeur
 • De werkgever is geen eigenaar, betaalt wel de cursus
 • Men vind de nascholing volkomen onzin
 • Men verwacht dat het Europees Parlement uitstel zal gaan verlenen
 • Men weet niet wat de cursus code 95 inhoudt

Welke negatieve gevolgen heeft dit!

600.000 mensen gaan hun rijbevoegdheid verliezen voor hun groot rijbewijs. Hiervan verliezen 42.000 huidige actieve chauffeurs, ook hun rijbevoegdheid. Als men toch gaat rijden, dan rijdt men met een ongeldig rijbewijs en is men niet verzekerd. Bij een aanrijding, schuldig of niet schuldig, gaat men er vanuit dat je er niet geweest zou zijn als men de wet gevolgd had, vaak is dit een heel moeilijk juridisch gevecht. Men zal een verzoek moeten doen aan gepensioneerde chauffeurs om weer te gaan rijden, want zij zijn van voor 1 juni 1955 en zijn niet verplicht de code 95 op hun rijbewijs te hebben. Mogelijk moeten wij zelfs naar Bejaardenhuizen, welke chauffeur is nog bevoegd. De gevolgen voor de Nederlandse economie kunnen rampzalig zijn, teveel chauffeurs die aan de kant staan, zonder rijbevoegdheid. Veel van onze transportbedrijven gaan dan failliet! De Nederlandse en Belgische regering moeten Oost-Europa dan verzoeken om chauffeurs, want onze chauffeurs hebben de nascholing niet gedaan. Of zij dan wel of niet goed zijn opgeleid, maakt dan even niet uit, als de Oost-Europeanen maar komen. De transportbedrijven die nu al gebruik maken van de Oost-Europese chauffeur, kunnen dan volledig de markt gaan dicteren, vraag en aanbod zijn dan leidend. Wij vinden dit te gek voor woorden!!! Laten wij tevens de vergrijzing ook niet vergeten!

Directe gevolgen voor de chauffeur

Als de werkgever besluit om zijn chauffeurs geen nascholing te laten doen, dan zijn de gevolgen voor de chauffeur bijzonder ernstig te noemen. In 2016 verliest deze zijn rijbevoegdheid en zijn inkomen. De mogelijkheid bestaat natuurlijk dat de chauffeur besluit om privé, de nascholing te volgen en te betalen, maar dat is erg duur, terwijl zijn werkgever de nascholing zelfs gratis kan krijgen. Wij adviseren daarom aan de chauffeur die nog geen of onvoldoende nascholing heeft gevolgd, om contact op te nemen met zijn werkgever. Als de opleiders in 2015 enorm veel aanmeldingen krijgen, dan is het zeker dat de prijs van de cursus verdubbeld wordt en geef de opleiders eens ongelijk. Toen het kon kwamen ze niet, en nu is er geen tijd meer en dan komen ze wel.  Het kan niet zo zijn dat de chauffeur, voor zijn toekomst in onzekerheid moet leven t.a.v. zijn inkomen en werk. Via ons is alle informatie te krijgen om dit te voorkomen.

Is er een oplossing?

De financiële situatie van de transportbedrijven is in de huidige tijd niet bepaald rooskleurig te noemen. De opleiding per chauffeur kost al snel € 700,- tot € 1.250,-. Tevens moet men per chauffeur, 35 uur naar school, wat ook een grote kostenpost is voor een transportbedrijf. Hier moest een oplossing voor komen en ook Truck Training Nederland heeft deze gevonden. 35 uur nascholing staat gelijk aan 5 dagen naar school,  wij kunnen dit via de E-learning aanbieden en kunnen op deze tijd besparen. Dit scheelt voor een transportbedrijf al gauw € 1.250,- omzet, die zij niet kunnen missen. De cursus kosten moesten ook terug gebracht worden naar nul, want meer dan € 1.000,- per chauffeur is niet haalbaar in deze tijd.

Welke voordelen zijn er?

Er is momenteel nog voldoende ruimte bij ons om cursussen te volgen. In de 35 uurige opleiding is meegenomen een praktijk dag, dit betreft het economisch rijden. Uit vele onderzoeken en tests is gebleken dat dit zeker scheelt in het brandstof gebruik, dus directe winst voor het transportbedrijf, dat op kan lopen van € 3.000, tot € 4.000,- per jaar, per vrachtwagen. Voor de chauffeur is dit ook een oplossing, want zijn inkomen en werk zijn niet meer in gevaar. Gezien het risico dat men loopt, stilstand en geen rijbevoegdheid meer, als men niet besluit om nu al de nascholing te gaan doen, is bijzonder groot, want voor 42.000 chauffeurs is er nu al geen voldoende oplossing meer. Transportbedrijven die klaar zijn voor 1 september 2016, hebben bij de verladers een voorkeurspositie, want zij mogen wel rijden. De Oost-Europeanen kunnen niet alles overnemen in Nederland en België, transportbedrijven die klaar zijn, gaan vermoedelijk een goede vrachtprijs krijgen

Gegeven:

Nederlandse chauffeurs vallen onder de Nederlandse wetgeving en invoering van de Richtlijn Vakbekwaamheid. Voor hen geldt een vrijstelling op controle in de Europese Unie tot 10 september 2016, omdat zij pas per die datum een geldige code vakbekwaamheid op het rijbewijs hoeven te hebben.

Vrijstelling code 95-nascholing vervalt op 1 juni 2015

De vrijstelling op de code 95-nascholing komt per 1 juni 2015 te vervallen. De uitzondering voor de groep chauffeurs die geboren is voor 1 juli 1955 wordt dan geschrapt, omdat het in strijd is met de Europese richtlijn 2003/59. Alle chauffeurs moeten na de invoering van de wijziging in juni van dit jaar aan de nascholingsplicht van 35 uur gaan voldoen. Onder de huidige regelgeving hoeven chauffeurs in de uitzonderingsgroep geen verplichte nascholing te volgen. De code 95 wordt wel achter de voertuigcategorie op het rijbewijs geplaatst, met dezelfde einddatum als het document. De uitzonderingsgroep wordt nu aangeraden om de nascholingsuren alsnog te volgen, voor zover zij dit niet al gedaan heeft. De deadline voor het afronden van de nascholing voor het C-rijbewijs ligt op 10 september 2016. Voor de D-rijbewijzen is 10 september 2015 vastgesteld. Dat meldt Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Meer weten?: vraag nu informatie aan, e-mail naar info@janhofman.nl of bel naar 085 – 27 36 360.