Arbo regels – wetgeving Heftruck, Reachtruck, of Electro-handpallettruck

De werkgever is volgens de arbo-wetgeving verantwoordelijk, dat werknemers die een mobiel arbeidsmiddel bedienen (b.v. een heftruck, maar ook een elektro-pallettruck) over een specifieke deskundigheid beschikken (art. 7.17c lid 1 van het Arbobesluit).

Voor een heftruckchauffeur zijn drie gebieden van belang bij het invullen van specifieke deskundigheid, namelijk:

Vaktechnische vaardigheden, zoals het besturen van de truck, het positioneren van een pallet in een stelling, het laden van een vrachtauto etc.
De spelregels/verkeersregels bij u op het bedrijf, zoals welke snelheden in welke gebieden, rijroutes, waar parkeren, wie is verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud etc. etc.
Merkspecifieke kennis; de heftruck van merk “a” kan op verschillende punten verschillen van de heftruck van merk “b”.

De werkgever dient te inventariseren welke specifieke deskundigheden in zijn werksituatie vereist zijn en daarop moet een instructieprogramma ontwikkeld worden.

Veel belangrijker is het om:

Een goede inventarisatie te maken van de specifieke deskundigheid vereist in de eigen werksituatie;
Een adequate instructie (laten) verzorgen, die alle drie deskundigheidsgebieden afdekt;
Schriftelijk vastleggen (inclusief ondertekening), dat de betreffende medewerker deze instructie heeft gevolgd.

Door een medewerker domweg naar een cursus te sturen om een heftruckrijbewijs/diploma/certificaat te behalen is niet zeker gesteld, dat de werkgever zijn ARBO-verantwoordelijkheden in deze ten volle heeft waargemaakt. Verder is het van belang een programma op te zetten om periodiek de deskundigheid op peil te houden.

Medewerkers op een heftruck laten rijden zonder hiervoor een specifieke opleiding/training/instructie te verzorgen is een overtreding van het arbo-besluit en derhalve aan te merken als een economisch delict.

Verder heeft deze nalatigheid vooral gevolgen als er een ongeval met persoonlijk letselschade ontstaat. Nalatige werkgevers lopen dan het risico strafrechtelijk vervolgd te worden.

Een ander risico dat de nalatige werkgever loopt, is de schadeclaim van de werknemer. Als het gaat om een ongeval met zware letselschade, dan loopt een dergelijke claim in de honderdduizenden euro’s. Bij aantoonbare nalatigheid is het zeer wel te verwachten, dat op basis van de WAM-verzekering deze schade niet is te verhalen.

Hofman Veiligheidsopleidingen zorgt voor een goede en gedegen opleiding en de registratie hiervan zodat u aantoonbaar hebt dat uw werknemers opgeleid zijn en veilig kunnen werken met een Heftruck.

Arbeidsinspectie: Werken met heftrucks gebeurt vaak onveilig

Er wordt nog te vaak onveilig gewerkt met heftrucks. Bij meer dan de helft van de 1100 gecontroleerde bedrijven heeft de Arbeidsinspectie waarschuwingen of boetes uitgedeeld. Zo kwam de Arbeidsinspectie trucks tegen die geen bescherming boden tegen kantelgevaar. Hierdoor kan de chauffeur onder het zware voertuig bekneld raken.

Ongevallen met een heftruck komen regelmatig voor en kunnen zeer ernstig zijn. Elk jaar melden bedrijven ongeveer 200 gevallen bij de Arbeidsinspectie. In de laatste zeven jaar hadden 36 ongevallen een dodelijke afloop! Tijdens de negen maanden van het onderzoek werden iets meer dan honderd ernstige ongelukken gemeld waarbij vijf mensen overleden.

De ongevallen worden vaak veroorzaakt door slecht onderhoud aan de heftruck of het ontbreken van veiligheidsgordels. Ook het rijgedrag van de chauffeurs speelt een rol.

Iets minder dan de helft van de bedrijven was bij de inspectie in orde. Bij hen werden geen overtredingen vastgesteld. Het onderzoek is uitgevoerd bij 1100 bedrijven met samen zo’n 50.000 werknemers en 3.000 heftrucks.

Ieder jaar zal de Arbeidsinspectie opnieuw de veiligheid van heftrucks en op aanwezigheid van certificaten controleren.

Voor informatie kunt u zich wenden tot Hofman Veiligheidsopleidingen door middel van e-mail: info@janhofman.nl of bel naar: 085 – 27 36 360.