Heftruck cursus in 3 uur met e-learning
Het nieuwe leren – voor code 95

Het opleidingenlandschap verandert. Hofman Veiligheidsopleidingen realiseert zich goed wat de vragen van opleiders en cursisten zijn. Een nieuwe tijd vraagt immers om een nieuwe aanpak. Daarom komen wij met het begrip “Het Nieuwe Leren”.

Wat houdt het nieuwe leren precies in?

Tegenwoordig worden opleidingen gegeven op basis van een basis-opleiding of een herhalingsopleiding. Vooral de laatste variant is erg tijdrovend voor zowel personeel dat gehercertificeerd moet worden, als voor de bedrijven, die veel kostbare man-uren moeten missen omdat personeel op cursus is.

Daarbij gaan hercertificeringen vaak gepaard met hoge bedragen die moeten worden opgebracht door werkgevers.

Het Nieuwe Leren speelt hier op in met de aanname dat een persoon die zich moet hercertificeren al een heel groot deel van de kennis bezit, en dat het dus nutteloos en inefficiënt is om een dergelijke cursist een compleet herhalingstraject te laten doorlopen.
Inplaats daarvan gaat de cursist een e-learning in,  hij doorloopt een interactief e-learn programma,  sluit de hoofdstukken af met toetsvragen en krijgt aan het einde een theoriecertificaat,   de cursit is nu klaar en hoeft alleen de praktijkoefeningen te doen en laten zien dat hij deze beheersd nu kunnen we precies zien  at de cursist al beheerst, en waar de kennis bijgeschaafd dient te worden. Vervolgens kan daar op maat een  praktijktraining aan gekoppeld worden die zich specifiek op de te ontwikkelen punten richt, en kan de persoon probleemloos het certificaat halen.
Hierdoor is een cursist ineens niet meer 8 uur weg van de werkplek, maar nog maar 3 uur. U ziet dus hoeveel tijd en geld hiermee kan worden bespaard, zodat u zich nog meer kunt richten op uw kernactiviteiten.
Voor de code 95  geldt deze mee voor een theoriedag van 7 uur.

Voor info kunt u zich wenden tot: info@janhofman.nl  of bel 085 – 27 36 360