Cursus Veilig Hijsen en aanslaan van lasten

De Arbo-wet eist dat medewerkers die gebruikmaken van hijswerktuigen een opleiding moeten volgen. Dat geldt niet alleen voor de medewerkers die de middelen dagelijks gebruiken, maar ook voor medewerkers die incidenteel van deze middelen gebruik maken.

Bij gebruik van hijswerktuigen en hijsgereedschappen is een belangrijk deel van de bedrijfsongevallen te wijten aan onveilig en/of onjuist gebruik. De persoonlijke veiligheid van uw werknemers staat dus op het spel! Slecht gebruik leidt bovendien tot beschadigingen, tijdverlies, ontevreden klanten, of zelfs verlies van klanten.  Het is dus niet alleen verplicht, maar ook voor de veiligheid en voor het doelmatig gebruiken van de middelen van groot belang dat de medewerkers goed zijn opgeleid.

De inhoud van de cursus Veilig Hijsen en aanslaan van Lasten

De cursus is bedoeld voor alle medewerkers in uw organisatie die regelmatig hijswerktuigen moeten gebruiken. Ook het leidinggevend personeel dient op de hoogte te zijn van de meest veilige en juiste werkmethoden.

In het theorieboek worden de volgende werktuigen besproken:

 • Stationaire takels
 • Halfportaalkranen
 • Monorailkranen
 • Volportaalkranen
 • Bovenloopkranen
 • Wandzwenkkranen
 • Onderhangende kranen
 • Kolomzwenkkranen

Ongeacht de gebruikte hijswerktuigen worden in de cursus onder andere de volgende onderwerpen behandeld:

 • Algemene regelgeving
 • De Arbo-wet, normen en voorschriften toegespitst op veilig hijsen.
 • Veiligheid in het algemeen en de regels voor het veilig werken.
 • Gebruik en beoordeling hijsgereedschappen en -werktuigen.
 • Aanslaan van lasten.

Wat voor hijswerktuigen in de cursus extra aandacht moeten krijgen, hangt af van de bedrijfsspecifieke situatie en wordt in overleg met u bepaald.

De cursus veilig Hijsen bestaat uit 1 dagdeel of avond. Hier is gekozen voor een versnelde cursus. Voordeel van een kleine groep (versnelde opleiding) is het niet inboeten aan kwaliteit maar u bent uw werknemers  korter kwijt van de werkplek. U bespaart direct 4 productie-uren per cursist. De groepsgrootte is vanaf 4 à 5 personen Wanneer de cursus met een voldoende wordt afgerond ontvangt de cursist een certificaat: Veilig Hijsen en aanslaan van lasten.

Bent u na dit verhaal nieuwsgierig geworden of heeft u verder nog vragen. Neem contact op met Hofman Veiligheidsopleidingen door middel van e-mail: info@janhofman.nl of bel naar: 085 – 27 36 360.