MVO bewust rijden: Duurzaam ondernemen

Kilometer na kilometer het milieu sparen, en tegelijkertijd geld besparen en zorgen voor meer veiligheid op de weg. Je doet het als je MVO bewust rijdt.

Deze rijstijl levert je een koffer vol voordelen op.

 • Je verbruikt tot 15% minder brandstof
 • stoot tot 15% minder CO2 uit.
 • 10% minder ongevallen
 • 8% reducering op het onderhoud.
 • Voor het bedrijf een certificaat en meetbare gegevens voor het MVO ondernemen

MVO staat voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Dit houdt in dat de ondernemer rekening houdt met mens, milieu en maatschappij. Dit levert naast de talloze maatschappelijke voordelen ook andere voordelen op voor de ondernemer, bijvoorbeeld het verminderen van de kosten.

Voor het MVO bewust rijden heeft Hofman veiligheidsopleidingen een speciale opleiding ontwikkeld. In deze opleiding wordt u of uw werknemers het nieuwe rijden aangeleerd. Het nieuwe rijden is bedoeld om ontspannen, veilig en zuinig deel te nemen aan het verkeer. Het nieuwe rijden heeft niet te maken met een rustiger of langzamere rijstijl, de reistijd wordt hierdoor nooit vertraagd. Het nieuwe rijden besteedt aandacht aan het brandstof besparend starten en het tijdig schakelen, maar er wordt ook gewerkt aan de kijkhouding en de stuurtechnieken en vele andere punten. Door u of uw werknemers verschillende technieken en vaardigheden aan te leren zorgt u voor een veiliger en brandstofbesparende verkeersdeelname. Aan het einde van deze opleiding garanderen wij dat u of uw werknemers in staat zijn tot 15% minder brandstof te verbruiken en dus een positieve bijdrage te kunnen leveren aan het milieu.

Voordelen voor bedrijven:

 • Kosten besparen door tot 15% minder brandstof te verbruiken.
 • Meetbare en becijferde resultaten van de verbetering op het vlak van het milieu tot 15% minder CO2 uitstoot. Deze cijfers zijn toe te voegen aan milieurapporten, jaarverslagen, audits, enzovoort. Toon de effectieve bijdragen aan het milieu en versterk hiermee uw imago.
 • Tot 10% minder kans op ongelukken. Dit zorgt voor lagere verzekeringspremies maar ook voor minder ziekteverzuim.
 • Kosten besparen op het onderhoud. Het nieuwe rijden zorgt tot 8% minder kans op slijtage aan de remmen en banden.
 • Wanneer u de cursus MVO bewust rijden aan biedt aan uw werknemers voldoet u aan de Wet op het Welzijn, door de werknemers een gerichte cursus te geven en hun kansen op arbeidsongevallen in het verkeer te verminderen.
 • De medewerkers krijgen door de opleiding meer respect voor de bedrijfsvoertuigen.
 • Het personeel krijgt door de opleiding meer motivatie om zuiniger en veiliger de weg op te gaan.

De opleiding:

MVO bewust rijden is geen korte intensieve cursus, de opleiding is verdeeld over het gehele jaar. De opleidingsmomenten zijn flexibel in te passen in de werkagenda’s. De opleiding wordt niet in halve dagen gegeven omdat dit meestal te veel kostbare tijd kost. De opleiding zorgt voor amper bijkomend werk voor de wagenparkbeheerder of HR-afdeling: Hofman veiligheidsopleidingen en ons ICT-platform nemen u het werk uit handen voor de planningen, rapportering enzovoort.

Voordelen voor verschillende afdelingen:

 • HR-managers: Motivatie van het personeel groeit, met een cursus op maat, zonder te veel beslag te leggen op de tijd van de medewerkers, individuele begeleiding.
 • Preventieadviseur en milieucoördinator: Minder arbeidsongevallen actief milieu beleid (MVO) met concrete besparingen en duidelijke cijfers om dit te staven.
 • Marketing en PR-Managers: Positief project, concrete en meetbare resultaten, corperatie governance en een actief milieu beleid.
 • Wagenparkbeheerders: beproefd middel om de kosten per voertuig en chauffeur effectief te drukken (verbruik, onderhoud en ongevallen).

Voor wie is deze opleiding:

 • Bestuurders van auto’s, bestelbusjes, vrachtauto’s, bussen of touringcars.
 • Bedrijven met kleine of grote wagenparken.
 • Vertegenwoordigers of onderhoudsploegen op de weg.
 • En waarom ook niet voor al het personeel, ook voor degene die geen bedrijfswagen heeft.

Het MVO bewust rijden is erop gedoeld om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Het is bedoeld om zuiniger maar ook zeker veiliger deel te nemen aan het verkeer, en daarnaast vallen er kosten mee te besparen. Dat is waarom iedereen baat heeft bij een MVO bewust rijden opleiding.

Bent u na dit verhaal nieuwsgierig geworden of heeft u verder nog vragen? Neem contact op met Hofman Veiligheidsopleidingen door middel van e-mail: info@janhofman.nl of bel naar: 085 – 27 36 360.