Veilig werken langs de weg

Bij het werken langs of aan wegen is er altijd gevaar in de buurt. Vandaar dat in de CAO-bouwbedrijf de bepaling is opgenomen dat alle werkers aan wegen een cursus Veilig Werken langs de weg moeten hebben gevolgd. Hofman Veiligheidsopleidingen heeft hiervoor een zeer praktische eendaagse cursus ontwikkeld die voldoet aan alle VIANED-eisen. De cursus kan dan ook in het kader van 35b worden gegeven.

Tijdens de cursus wordt gewerkt met leskaarten die situaties bij en op de weg beschrijven. Aan de hand van situatietekeningen, fotomateriaal, vragen en opdrachten worden stap voor stap alle aspecten behandeld en geoefend die met veiligheid bij wegwerkzaamheden te maken hebben.

Voor de noodzakelijke theoretische onderbouwing is voor een sterk visuele benadering gekozen. In feite loopt de theorie als een rode draad door de praktijkdag.

De dagcursus wordt afgesloten met een examen. Als dit met goed gevolg wordt afgelegd, ontvangt de cursist een door BVQI erkend certificaat dat 5 jaar geldig is.

Een speciale vooropleiding is niet vereist, maar het is een voordeel als de cursist in het bezit is van het certificaatBasisveiligheid VCA.

De cursuslocatie is in overleg te bepalen, en kan bij ons eigen opleidingscentrum of op locatie gegeven worden.

Bent u na dit verhaal nieuwsgierig geworden of heeft u verder nog vragen. Neem contact op met Hofman Veiligheidsopleidingen door middel van e-mail: info@janhofman.nl of bel naar: 085 – 27 36 360.