VCA Basis / VCA Vol /Herhalings opleiding

Steeds meer bedrijven die werkzaamheden met verhoogd risico verrichten in fabrieken, aan installaties, in werkplaatsen en op projectlocaties, worden geconfronteerd met de vraag: “Uw medewerkers zijn toch wel gecertificeerd?”. Bedoeld wordt: “Hebben uw medewerkers met succes een erkende veiligheidsopleiding gevolgd?”. Hofman Veiligheidsopleidingen is gespecialiseerd in deze veiligheidsopleidingen.

Opdrachtgevers gaan steeds meer eisen dat hun opdrachtnemers beschikken over een certificaat Veiligheids Checklist voor Aannemers (VCA). Sinds maart 2000 staat het voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu ( VGM).  Het VCA-certificaat is een schriftelijk bewijs dat een bedrijf voldoet aan de eisen van het veiligheidsbeheersysteem. Vooral voor bedrijven die onderhoud en installatiewerkzaamheden verrichten is een VCA-certificaat van belang.

De opdrachtgevers geven steeds meer werk uit aan derden. De reden daarvoor is onder anderen: verhoging van de flexibiliteit, kosteneffectiviteit en de verregaande graad van specialisatie in de uitvoering van werkzaamheden. Ondernemingen die werk hebben met een hoog risico, laten die werkzaamheden ook vaak uitvoeren door derden als ze ervan overtuigd zijn dat die derden niet alleen kwaliteit leveren maar ook veilig werken.

Het VCA-certificaat kan uw bedrijf economisch – maatschappelijke voordelen bieden. U laat anderen zien dat uw bedrijf serieus VGM beleid voert. Dit kan uw imago als ondernemer en werkgever versterken.

Vanuit de ARBO-wetgeving worden bedrijven verplichtingen opgelegd inzake Veiligheid, Gezondheid en Welzijn. Veel  grote Nederlandse bedrijven als Shell, Esso, Dupond, Nederlandse spoorwegen en Rijkswaterstaat, nemen dit over en stellen het VCA-certificaat verplicht aan hun onder aannemers. VCA is toegespitst in veilig werken op locatie.

Werknemers die langer dan 3 maanden werken bij een gecertificeerd bedrijf moeten in het bezit zijn van een persoonscertificaat.

Voor wie is deze cursus bedoelt?

Basisveiligheid VCA (B-VCA of VCA Basis) voor alle operationele medewerkers, ook inleenkrachten (langer dan 3 maanden in dienst). De cursus kan ook in een andere taal worden gegeven, en kan worden afgesloten met een examen in deze taal.

Basis veiligheid VCA. Deze opleiding is bestemd voor medewerkers die werkzaam zijn bij een aannemer, contractor of opdrachtgever die het VCA certificaat verplicht/gewenst stelt.

Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA (VOL-VCA), deze cursus bevat ook de onderdelen van B-VCA en is bedoeld voor alle leidinggevenden die bij de uitvoering van het werk betrokken zijn.

Inhoud van de cursus:

Inhoud Basis VCA is ondermeer:

 • Wet en regelgeving.
 • Risico en preventie.
 • Beheersmaatregelen.
 • Oorzaken.
 • IJsbergtheorie.
 • Herkennen onveilige handelingen en situaties.
 • Ongevallenreportages.
 • Werkvergunningen.
 • Gevaarlijke stoffen.
 • Branden.
 • Explosies B
 • Gesloten ruimtes.
 • Gereedschappen en machines.
 • Hijsen.
 • Tillen.
 • Dragen.
 • Struikelen.
 • Uitglijden.
 • Vallen.
 • Werken op hoogte.
 • Lassen.
 • Elektriciteit.
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen.

Veiligheid voor operationeel leidinggevenden VCA-VOL

De inhoud van een VCA cursus voor leidinggevenden omvat ondermeer, de kennis van basis veiligheid aangevuld met:

 • Wet en regelgeving.
 • Europese richtlijnen.
 • Ontstaan van ongevallen.
 • Basisoorzaken.
 • IJsbergtheorie.
 • Methodes om veilig werken te bevorderen.

Wordt de VCA opleiding ook op locatie gegeven?

Ja, de cursus kan indien gewenst bij u op locatie gegeven worden. Dit zorgt juist voor een beter integratie, doordat er praktijk relevante voorbeelden kunnen worden gebruikt. Iedere maand hebben we open inschrijvingen aan ons opleidingcentrum met aansluitend het officieel examen. Klik op de agenda  voor de cursus data en tijden.

Moet ik een herhalingscursus VCA volgen?

Het examen is is 10 jaar geldig vanaf de dag dat u geslaagd bent.

Hierna volgt u weer een nieuwe cursus VCA BASIS  of VCA VOL met een examen

Hoe lang duurt deze opleiding?

Deze cursus basis VCA bestaat uit 2 dagdelen of avonden. De cursus VCA-VOL bestaat uit 2  dagdelen. Aansluitend aan de cursus is het examen.

Krijg ik na het voltooien van deze opleiding een diploma?

Ja, bij voldoende resultaat na het examen krijgt u het vca diploma. Het certificaat is een persoonscertificaat is 10 jaar geldig en geniet het vertrouwen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De VCA examens worden afgenomen onder auspiciën van een certificerende instelling.

Regelgeving VCA

Werkgever: Moet voldoen aan voorwaarden inzake:

 • Artikel 7.658 BW (bewijsplicht werkgever m.b.t. veiligheidszorg werknemer).
 • Artikel 8 van de Arbo-wet (voorlichting en onderricht).

Vanaf 1 september 2017 introduceert VCA Infra nieuwe vraagvormen in het VCA examen. Ook de cesuur verandert. Voorheen was de cesuur vastgesteld op een aantal goed beantwoorde vragen, maar vanaf 1 september kunnen er op deels goed beantwoorde vragen ook halve punten worden gescoord. De telling is daarom omgezet naar een puntensysteem:

Examen Datum Aantal vragen Cesuur
B-VCA Tot 1 september 2017 40 vragen 28 vragen goed
Vanaf 1 september 2017 40 vragen 26 punten behaald
Examen Datum Aantal vragen Cesuur
VOL-VCA Tot 1 september 2017 40 vragen 28 vragen goed
Vanaf 1 september 2017 49 vragen 45 punten behaald

VCA is vaak een 1e vereiste / voorwaarde om in aanmerking te komen voor een vergunning of opdracht. Daarnaast verhoogt VCA-certificatie het veiligheidsbewustzijn, daardoor zijn er weer minder ongelukken en is er minder schade. Ook zorgt de certificering voor minder verzuim en arbeidsongevallen.

Wanneer u de VCA Cursus voldoende afrond ontvang u een VCA diploma en een VCA certificaat in de vorm van een persoonsgebonden pasje

. Bent u na dit verhaal nieuwsgierig geworden of heeft u verder nog vragen. Neem contact op met Hofman Veiligheidsopleidingen door middel van e-mail: info@janhofman.nl of bel naar: 085 – 27 36 360.