VCA Basis

VCA Basis is een cursus voor alle operationele medewerkers, waaronder inleenkrachten die langer dan 3 maanden in dienst zijn.  De opleiding staat ook bekend onder Basisveiligheid VCA of B-VCA.

Iedere maand hebben wij op onze opleidingslocatie een open inschrijving voor de vca opleidingen met examen, daarnaast plannen we door het hele land bij u op het bedrijf een cursus met aansluitend het officieele examen. klik op de agenda voor de data en tijden.

Een VCA Basis voor deze medewerkers is altijd wenselijk, maar zelfs noodzakelijk indien er samenwerking aan wordt gegaan met aannemers,  opdrachtgevers en contractors die het VCA certificaat verplicht of gewenst stellen.

We bieden de VCA Basis training door het hele land aan. De VCA training wordt gegeven door instructeurs die over ruime praktijk en leservaring beschikken, wat zorgt voor goede slagingspercentages. Het is mogelijk om de VCA basis cursus in verschillende talen te volgen en te examineren. De VCA Basis opleiding is 10 jaar geldig, waarna het weer nodig is om een herhalingscursus te volgen en een examen af te nemen.  Ook deze VCA herhalingscursussen en examens bieden wij.

Voor elke klant maken wij een specifieke prijs, afhankelijk van de grootte van de groep en eventuele combinaties met andere cursussen. Hierdoor ontvangt u van ons een stuk maatwerk tegen een scherpe prijs. Wilt u meer weten? Vraag dan nu meer informatie aan, e-mail naar info@janhofman.nl of bel naar 085 – 27 36 360.

Inhoud VCA Basis

De inhoud van de VCA basis training en examinering omvat onder andere:

 • Wet en regelgeving.
 • Risico en preventie.
 • Beheersmaatregelen.
 • Oorzaken.
 • IJsbergtheorie.
 • Herkennen onveilige handelingen en situaties.
 • Ongevallenreportages.
 • Werkvergunningen.
 • Gevaarlijke stoffen.
 • Branden.
 • Explosies B
 • Gesloten ruimtes.
 • Gereedschappen en machines.
 • Hijsen.
 • Tillen.
 • Dragen.
 • Struikelen.
 • Uitglijden.
 • Vallen.
 • Werken op hoogte.
 • Lassen.
 • Elektriciteit.
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen.

Certificering VCA-basis

Na het volgen van de VCA VOL cursus, en het succesvol doorlopen van het examen, ontvangt u een officieel certifcaat met de geldigheidsduur van 10 jaar. Er gaan geruchten dat de geldigheid van 10 jaar in 2015 waarschijnlijk 5 jaar gaat worden. hier is nog geen besluit over genomen en tot die tijd blijft het in iedergeval 10 jaar geldig.  Indien u of uw medewerkers al in het bezit zijn van een certificaat, is het verstandiger om een herhalingscursus te volgen.

Hoe lang duurt deze opleiding?

Deze cursus basis VCA bestaat uit 2 dagdelen of avonden. De cursus VCA-VOL bestaat uit 2  dagdelen. Aansluitend aan de cursus is het examen.

Andere VCA cursussen

Naast de VCA Basis cursus biedt Hofman Veiligheidsopleidingen tevens de cusus Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA-VOL. Deze cursus bevat ook de onderdelen van B-VCA en is bedoeld voor alle leidinggevenden die bij de uitvoering van het werk betrokken zijn.

Vanaf 1 september 2017 introduceert VCA Infra nieuwe vraagvormen in het VCA examen. Ook de cesuur verandert. Voorheen was de cesuur vastgesteld op een aantal goed beantwoorde vragen, maar vanaf 1 september kunnen er op deels goed beantwoorde vragen ook halve punten worden gescoord. De telling is daarom omgezet naar een puntensysteem:

Examen Datum Aantal vragen Cesuur
B-VCA Tot 1 september 2017 40 vragen 28 vragen goed
Vanaf 1 september 2017 40 vragen 26 punten behaald
Examen Datum Aantal vragen Cesuur
VOL-VCA Tot 1 september 2017 40 vragen 28 vragen goed
Vanaf 1 september 2017 49 vragen 45 punten behaald